2017

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Medlemsmøte: "Sykehusstreiken 2016, rikslønnsnemndas kjennelse og veien videre"

Høsten 2016 streiket ”Akademikerne Helse” i 5 uker for forsvarlig arbeidstid, kollektivt vern og medbestemmelsesrett. Mandag 27. februar kom Rikslønnsnemndas kjennelse hvor den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, videreføres.

Hva nå?

 

Hedmark Legeforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 9.mai kl 18 i auditorium 2 på Terningen Arena, Elverum

Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

Jeg er stolt over å være hedmarking! Vi har et stort og naturskjønt fylke med god helsetjeneste. Pasientene er stort sett rause, rolige og takknemlige. Jeg har mange gode kollegaer rundt omkring i fylket, de er både faglig svært oppdaterte og hyggelige.

Høringssvar

Hedmark legeforening legger fortløpende ut innsendte høringssvar under uttalelser slik at interesserte medlemmer kan følge med på hvilke saker styret engasjerer seg i. Ta gjerne kontakt med oss ved innspill.

3 sider. Side 1 av 1