2017

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Årsmøteinvitasjon til medlemmer av Hedmark legeforening

Hedmark legeforening inviterer til årsmøte torsdag 24. august 2017 kl 18.00 ved Scandic Hotell Elgstua, Elverum. Benytt anledingen til å treffe hyggelige kolleager i uformelle omgivelser. Påmelding til Marte Kvittum Tangen via e-skjema nederst på siden.

Hedmarkseminaret 2017

Hedmark legeforening har gleden av å invitere sine medlemmer til Hedmarkseminaret

Et kurs med sosial profil, faglig påfyll og underholdning

Hotell Radisson Blu Trysil 27.-28.oktober 2017

Streiken og veien videre

Den 9.mai gjennomførte Hedmark legeforening et medlemsmøte for våre medlemmer vedrørende «veien videre» etter at legeforeningen tapte mot Spekter på alle punkter i Rikslønnsnemnda tidligere i år. Legeforeningens president Marit Hermansen presenterte det politiske, og jurist Jan Eikeland fra Jus og arbeidslivsavdeling informerte om det juridiske, aspektet i saken. 

Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Hedmark legeforening sendte nylig inn høringssvar vedrørende idéfaserapport for fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF. Hedmark legeforening mener en modell med ett hovedsykehus i Mjøsregionen gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet.

Medlemsmøte: "Sykehusstreiken 2016, rikslønnsnemndas kjennelse og veien videre"

Høsten 2016 streiket ”Akademikerne Helse” i 5 uker for forsvarlig arbeidstid, kollektivt vern og medbestemmelsesrett. Mandag 27. februar kom Rikslønnsnemndas kjennelse hvor den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, videreføres.

Hva nå?

 

Hedmark Legeforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 9.mai kl 18 i auditorium 2 på Terningen Arena, Elverum

Grunnkurs B, EU-kurs 2

Hedmark Legeforenings kurskomité ønsker velkommen til Grunnkurs B, EU-kurs 2   - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter                                                    

Kurset holdes på Bardøla Høyfjellshotell, Geilo, 25.-29. september 2017. Det er lagt opp til lang lunchpause så man har mulighet til å gå seg en tur eller ta en trimøkt i svømmebassenget på hotellet. 

Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

Jeg er stolt over å være hedmarking! Vi har et stort og naturskjønt fylke med god helsetjeneste. Pasientene er stort sett rause, rolige og takknemlige. Jeg har mange gode kollegaer rundt omkring i fylket, de er både faglig svært oppdaterte og hyggelige.

Gynekologi i allmennpraksis, emnekurs for allmennleger.

Hedmark Legeforening ønsker velkommen til kurs ved Scandic hotell Hamar 30.-31. mars 2017. Kurset er godkjent med 16 t i fagområde gynekologi og obstetrikk i videre-og etterutdanningen for allmennleger.  Ant. deltakere : 60                

Påmeldingsfrist 25. februar 2017                                 

 

Høringssvar

Hedmark legeforening legger fortløpende ut innsendte høringssvar under uttalelser slik at interesserte medlemmer kan følge med på hvilke saker styret engasjerer seg i. Ta gjerne kontakt med oss ved innspill.

9 sider. Side 1 av 1