2017

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

Jeg er stolt over å være hedmarking! Vi har et stort og naturskjønt fylke med god helsetjeneste. Pasientene er stort sett rause, rolige og takknemlige. Jeg har mange gode kollegaer rundt omkring i fylket, de er både faglig svært oppdaterte og hyggelige.

Høringssvar

Hedmark legeforening legger fortløpende ut innsendte høringssvar under uttalelser slik at interesserte medlemmer kan følge med på hvilke saker styret engasjerer seg i. Ta gjerne kontakt med oss ved innspill.

2 sider. Side 1 av 1