Hvert femte barn utvikler overvekt, det er et samfunnsproblem. Barns helseproblemer er ikke noe de har valgt selv. Voksne rundt barn har et kollektivt ansvar for deres oppvekstmiljø, sier Pétur Benedikt Júlíusson, overlege/postdoktor, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

NAMF Hordaland ønsker å informere kolleger i bedriftshelsetjenester i Helse Bergen og Helse Førde, samt deres ledere og ledere i HR/Personal & Organisasjon (Personalpolicy) i disse foretak.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Her finner du referater fra styremøter i Hordaland legeforening. Klikk på årstallet for referatet du søker.

Et landsdekkende kollegialt helse- og omsorgstilbud for alle leger. Les mer...