Vikarservice for leger

Trenger ditt legekontor vikar snarest? Eller kan du som lege ta et vikariat "på sparket"?

Vikarservice er Hordaland legeforening sin nye "oppslagstavle" for ledige vikariat, både omgående og litt frem i tid.

Via denne siden kan både legekontor og leger knytte kontakt vedrørende ledige vikariat på en lettvint og effektiv måte. Dette gjelder for medlemmer av Den norske legeforening.

Vi må likevel presisere at kravet i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, § 1 nr 1 om at alle fastleger under spesialisering skal ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmål i LIS 1, gjelder også for leger som skal vikariere i fastlegehjemmel, uavhengig av lengden på vikariatet. Alle vikarer må altså ha gjennomført sykehus- og distriktsturnus.


Vi publiserer - du oppretter kontakten selv!

På denne siden legger vi ut:

Hva skal du gjøre?
Send aktuell informasjon til: post@hordaland-legeforening.no
Vi publiserer dette her på vår hjemmeside fortløpende og du oppretter selv kontakt. Se "ledig vikariat" eller "ønsker vikariat".Kontakt legekontor/lege:

 1. Ledig fastlegevikariat Bergen- Slettebakken legesenter - Landås. 4 legepraksis, vikar for 2 leger, fleksibel stillingsstørrelse 40-100%, fra februar/mars 2018 og på ubestemt tid fremover. Infodoc, god inntjening, fullt utstyrt. Leie etter avtale.
  Kontakt Roger Veiby tlf. 901 44 749, e-post: roger.veiby@hotmail.com

 2. For dere som ikke kjenner meg så er jeg lege ved Rolland Legesenter. Jeg har nettopp fått tilbud om 1års vikariat på HUS med oppstart januar 2018. Dette kom litt brått på. Er derfor desperat etter å finne en vikar så snart som mulig. Håper en av dere vil kunne hjelpe meg med dette. Veldrevet legesenter i Åsane. Oppstart Januar /Februar og i 1 år. Helst lege som har refusjonsrett og kan jobbe uten veileder, men dette kan diskuteres.
  Listen er på 1400 pasienter på et veldrevet og velutstyrt legekontor med erfarne og dyktige helsesekretærer. Veldig snille og dyktige kollega. 5 leger totalt fordelt på 4 lister. 
  Kommunale oppgaver på tirsdager (rolige dager) som skole lege og helsestasjon lege. 
  Utgift: Vikar vil kun betale leie. Basistilskuddet går såklart til leie. Hjemmelhaver ønsker ikke leie fra vikar.
  Kontakt: e-post: xbharatx@hotmail.com, tlf.  400 72 430, du kan ringe meg, men send uansett CV evt søknadstekst

 3. Ledig 100% vikariat for fastlege i ca 1 år ved Skjold Legesenter AS i Fana/Nesttun fom 01.11.17, med mulighet for forlengelse. Senteret er veldrevet 2 legepraksis med erfarne legesekretærer. Listestørrelse ca 1550. I tillegg kommer legevakter og helsestasjon som kommunale tjenester. Det er en forutsetning at kandidaten har fullført turnustjenesten.
  Kontakt: hjemmelshaveren Bahram T Kamp på e-mail: btkamp@gmail.com

Lege:

 1. Mitt navn er Tasjana Moen Borge, jeg er 28 år og er født og oppvokst i Bergen. Jeg fullfører turnustjeneste i helse bergen i slutten av februar og er på utkikk etter vikariater i Hordaland fra 1 mars. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og CV.
  Kontakt e-post: borge.tasjana@gmail.com


 2. Jeg ønsker med dette å søke fastlegevikariat i Bergensområdet, perioden 01.09.18-31.03.19. Har over 3 år erfaring som fastlegevikar og er under spesialisering innen allmennmedisin. Er ikke i behov for veiledet praksis. Tidligere erfaring fra rusfeltet og fra sykehjem. Jeg er strukturert, effektiv, blid og tar raskt til meg arbeidsoppgaver. 
  Kontakt på tlf. 458 08 011, e-post: ssingh85@hotmail.co.uk 

 3. Jeg heter Sandra Hope Hansen og er uteksaminert lege fra juni 2016 ved Århus Universitet i Danmark. Ferdiggjort turnus i Danmark juli 2018. Norsk statsborger som søker hjem igjen til Bergenske fjell og fuktig klima. Ønsker vikariat på heltid fra 1. August 2018, varighet av vikariat gjerne minimum 6 måneder. Kontakt: sandra.hope.hansen@hotmail.com, tlf. +45 529 04 209

 4. Jeg heter Hanieh Serej,  jeg er en 33 år gammel kvinne og ble ferdig turnuslege i 2017. Jeg har utført sykehusturnus på Haukeland universitetssykehus og distriktturnus i Austrheim kommune. Jeg ønsker å jobbe som fastlegevikar i Bergen, med oppstart fra august/september 2018. Både heltid og deltid vikariat kan være aktuelt. Ta gjerne kontakt for CV og utfyllende informasjon. Kontakt: Hanieh Serej , tlf. 911 19 010, e-post, hanieseraj@yahoo.co.uk

 5. Jeg heter Karine Eid og er nyutdannet lege fra NTNU Trondheim. Etter sommeren skal jeg flytte til Bergen. Jeg ser etter et vikariat fra medio august til neste turnusrunde, som er 01.03.18. Ta gjerne kontakt for mer informasjon/CV. 
  Kontakt: Karine Eid, e-post: karine_eid@hotmail.com

 6. Brian Sander heter jeg og er 30 år gammel. Jeg kommer fra Bergen, opprinnelig fra Syria. Mine kvalifikasjoner for jobb: 1) Har norsk autorisasjon som lege. 2) Behersker norsk muntlig og skriftlig. 3) Har gjennomført kurs i nasjonale fag og medikamenthåndtering. 4) Har jobbet som assistent på et sykehjem i Bergen. 5) Har jobbet som allmennlege i Bergen. 6) Jobber nå som kirurgisk legevikar ved UNN. Jeg ønsker legepraksis- eller LiS1-vikariat.
  Kontakt for CV-en, vitnemål, attester og referanser: tlf. 913 74 844, e-post: br.sander2@gmail.com

 7. Mitt navn er Martin Moss og jeg ble ferdig utdannet lege fra Charles University i Praha i år. Jeg er på utkikk etter vikariater i bergensområdet fra november til april/mai 2018. Kortere vikariater er også av interesse. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og CV.  
  Kontakt: e-post: martinbmoss@gmail.com, tlf.: +47 416 35 651. 

 8. Eg heiter Håkon Kvammen, pensjonert fastlege Lofthus for eitt år sidan, men interessert i å arbeide som vikar for fastlege inntil halve året, fortrinnsvis i nærområdet. Aktuelt tidsrom er førebels 1/10-17 til 30/4-18. 40 års erfaring, spesialist i almenmedisin/samfunnsmed, godkjend veileder i spesialistutdanning, godkjend sjømannslege og offshore-lege. Brukt Infodoc i praksis i mange år. CV og referansar på førespurnad.
  Kontakt: e-post: hkvamm@online.no, ev.  tlf. 481 55 257

 9. Jeg har arbeidet i Norge i 20 år. De siste 6 årene som vikar i Norge, Sverige og Danmark. Jeg ønsker gjerne vikariat for perioden 02.01.2018 - 30.06.2018 i en psykiatrisk poliklinikk. Jeg er 80 år gammel, frisk og kvikk. Jeg har strålende referanser og gode helseattester.
  Kontakt: Andrzej Wasilewski, e-post: wasia50@hotmail.com