Vikarservice for leger

Trenger ditt legekontor vikar snarest? Eller kan du som lege ta et vikariat "på sparket"?

Vikarservice er Hordaland legeforening sin nye "oppslagstavle" for ledige vikariat, både omgående og litt frem i tid.

Via denne siden kan både legekontor og leger knytte kontakt vedrørende ledige vikariat på en lettvint og effektiv måte. Dette gjelder for medlemmer av Den norske legeforening.

Vi må likevel presisere at kravet i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, § 1 nr 1 om at alle fastleger under spesialisering skal ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmål i LIS 1, gjelder også for leger som skal vikariere i fastlegehjemmel, uavhengig av lengden på vikariatet. Alle vikarer må altså ha gjennomført sykehus- og distriktsturnus.


Vi publiserer - du oppretter kontakten selv!

På denne siden legger vi ut:

Hva skal du gjøre?
Send aktuell informasjon til: post@hordaland-legeforening.no
Vi publiserer dette her på vår hjemmeside fortløpende og du oppretter selv kontakt. Se "ledig vikariat" eller "ønsker vikariat".Kontakt legekontor/lege:Vikariat ved Rolland Legesenter DA 

 1. Ledig 100% vikariat for fastlege i 5 måneder ved Rolland Legesenter DA i Åsane, lokalisert i Åslia 2 i Ulset, fom 01.08.18. Legekontoret er veldrevet, 5 legepraksis og 5 leger med erfarne og dyktige legesekretærer. Nåværende listelengde er 1400 på et veldrevet og velutstyrt legekontor og benytter Infodoc Plenario journalsystem.  Vikarer kan jobbe ved Bergen legevakt og i tillegg hver mandag som skolelege hos Haukedalen skolen, kommunal tjenester. Det er en forutsetning at kandidaten har fullført turnustjenesten/LIS1 og har erfaring innen allmennmedisin. Søkeren må ha norsk autorisasjon og god norsk språkforståelse. Send CV og søknad til hjemmelshaveren.
  Søknadsfrist: 15.06.2018. Adresse: Rolland Legesenter,Åslia 3, 5115 Ulset
  Kontakt: hjemmelshaveren Deisy Hagen via e-mail: deisy.frometa@yahoo.com 

 2. Rolland Legesenter i Åsane/Bergen har behov for sommervikar fra perioden 25 juni til og med 31.juli. 2018 i 100% stilling (med mulighet for forlengelse). Fastlegeliste på ca 1120 stk, 3 kurative dager i uken, men kan jobbe mere hvis ønskelig. Moderne legekontor med EKG, spirometri, CPR og infodoc plan system osv. Vi er et team på 5 leger og 5 legesekretærer . Vi ønsker primært vikarer som er ferdig med norsk turnus og kan jobbe selvstendig med full refusjonsrett. Erfaring fra allmennmedisin er et pluss. Kontakt: Send sms ved interesse eller ring på mobil: 408 28 163. email: stian_ngo@hotmali.com

 3. Ledig fastlegevikariat Bergen- Slettebakken legesenter - Landås. 4 legepraksis, vikar for 2 leger, fleksibel stillingsstørrelse 40-100%, fra februar/mars 2018 og på ubestemt tid fremover. Infodoc, god inntjening, fullt utstyrt. Leie etter avtale. Kontakt Roger Veiby tlf. 901 44 749, e-post: roger.veiby@hotmail.com

 4. For dere som ikke kjenner meg så er jeg lege ved Rolland Legesenter. Jeg har nettopp fått tilbud om 1års vikariat på HUS med oppstart januar 2018. Dette kom litt brått på. Er derfor desperat etter å finne en vikar så snart som mulig. Håper en av dere vil kunne hjelpe meg med dette. Veldrevet legesenter i Åsane. Oppstart Januar /Februar og i 1 år. Helst lege som har refusjonsrett og kan jobbe uten veileder, men dette kan diskuteres. Listen er på 1400 pasienter på et veldrevet og velutstyrt legekontor med erfarne og dyktige helsesekretærer. Veldig snille og dyktige kollega. 5 leger totalt fordelt på 4 lister. Kommunale oppgaver på tirsdager (rolige dager) som skole lege og helsestasjon lege. Utgift: Vikar vil kun betale leie. Basistilskuddet går såklart til leie. Hjemmelhaver ønsker ikke leie fra vikar. Kontakt: e-post: xbharatx@hotmail.com, tlf.  400 72 430, du kan ringe meg, men send uansett CV evt søknadstekst

Lege:

 1. Mitt navn er Tasjana Moen Borge, jeg er 28 år og er født og oppvokst i Bergen. Jeg fullfører turnustjeneste i helse bergen i slutten av februar og er på utkikk etter vikariater i Hordaland fra 1 mars. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og CV. Kontakt e-post: borge.tasjana@gmail.com

 2. Jeg ønsker med dette å søke fastlegevikariat i Bergensområdet, perioden 01.09.18-31.03.19. Har over 3 år erfaring som fastlegevikar og er under spesialisering innen allmennmedisin. Er ikke i behov for veiledet praksis. Tidligere erfaring fra rusfeltet og fra sykehjem. Jeg er strukturert, effektiv, blid og tar raskt til meg arbeidsoppgaver. Kontakt på tlf. 458 08 011, e-post: ssingh85@hotmail.co.uk 

 3. Jeg heter Sandra Hope Hansen og er uteksaminert lege fra juni 2016 ved Århus Universitet i Danmark. Ferdiggjort turnus i Danmark juli 2018. Norsk statsborger som søker hjem igjen til Bergenske fjell og fuktig klima. Ønsker vikariat på heltid fra 1. August 2018, varighet av vikariat gjerne minimum 6 måneder. Kontakt: sandra.hope.hansen@hotmail.com, tlf. +45 529 04 209

 4. Jeg heter Hanieh Serej,  jeg er en 33 år gammel kvinne og ble ferdig turnuslege i 2017. Jeg har utført sykehusturnus på Haukeland universitetssykehus og distriktturnus i Austrheim kommune. Jeg ønsker å jobbe som fastlegevikar i Bergen, med oppstart fra august/september 2018. Både heltid og deltid vikariat kan være aktuelt. Ta gjerne kontakt for CV og utfyllende informasjon. Kontakt: Hanieh Serej , tlf. 911 19 010, e-post, hanieseraj@yahoo.co.uk

 5. Brian Sander heter jeg og er 30 år gammel. Jeg kommer fra Bergen, opprinnelig fra Syria. Mine kvalifikasjoner for jobb: 1) Har norsk autorisasjon som lege. 2) Behersker norsk muntlig og skriftlig. 3) Har gjennomført kurs i nasjonale fag og medikamenthåndtering. 4) Har jobbet som assistent på et sykehjem i Bergen. 5) Har jobbet som allmennlege i Bergen. 6) Jobber nå som kirurgisk legevikar ved UNN. Jeg ønsker legepraksis- eller LiS1-vikariat.Kontakt for CV-en, vitnemål, attester og referanser: tlf. 913 74 844, e-post: br.sander2@gmail.com

 6. Jeg har arbeidet i Norge i 20 år. De siste 6 årene som vikar i Norge, Sverige og Danmark. Jeg ønsker gjerne vikariat for perioden 02.01.2018 - 30.06.2018 i en psykiatrisk poliklinikk. Jeg er 80 år gammel, frisk og kvikk. Jeg har strålende referanser og gode helseattester.Kontakt: Andrzej Wasilewski, e-post: wasia50@hotmail.com