2018

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Derfor er jeg lege - Lege og politiker - en god kombinasjon

Om det at jeg er lege betyr noe for politikken, så er svaret klart ja. Jeg har en erfaring som politikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer fra pasientmøter. Jeg vet en god del om hvordan folk har det, og den kunnskapen bruker jeg, sier Jana Midelfart Hoff, overlege nevrologi, Haukeland sykehus og politiker i Bergen Kommune.

Presentasjon av styret

Det nye styret i Hordaland legeforening for perioden 2017-2019 er godt i gang med styreperioden. 

2 sider. Side 1 av 1