Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 24. og 25. mai i Molde.

Læringsmål: Økt kunnskap om ØNH-problemstillinger. Økt kunnskap i ØNH med vekt på otonevrologien, svimmelhet, tinnitus og nedsatt lydtoleranse, samt andre folkehelseutfordringer som søvnlidelser og allergi.
Foreleser: Dag Sunde er spesialist i ØNH-sykdommer ved Molde sjukehus og Nordisk forbedringsagent.

Påmeldingsfrist: 8. mai 2018.

Møre og Romsdal legeforening inviterer med dette til to kurs: 
Helserett for leger og førerkortforskriftens helsekrav, hhv. fredag 6 april og lørdag 7. april.
Kursene arrangeres på Radisson Blu Airport Gardermoen for at det skal være mest mulig tilgjengelig for alle landets leger.

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger. 

Godkjenninger
Kurset er godkjent med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Kurset er søkt godkjent med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, psykiatri, indremedisin og generell kirurgi.

 

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger, jfr. godkjenninger. Kurset er avholdt flere ganger og har fått meget gode tilbakemeldinger.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: