Møre og Romsdal legeforening inviterer til emnekurs i lindrande behandling, 8.–9. november 2017 i Ålesund.

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 21.–22. september 2017 i Molde.

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til emnekurs i trygdemedisin. Første dag vil ta for seg lettere til moderate muskel- og skjelettplager og andre dag vil ta for seg lettere til moderate psykiske lidelser og rus. Kurset finner sted 22.–23. mars 2017 i Molde.

Kurset blir arrangert for 14. gang og har fått gode tilbakemeldinger. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer. Denne gang åpner vi også for inntil 15 plasser for hjelpepersonell på legevakt som ikke er leger.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Postadresse:
Møre og Romsdal legeforening
MTFS
7489 TRONDHEIM

E-post:
post@mrlf.no

Telefon:
73 59 75 63