Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

97 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Emnekurs i trygdemedisin, 12.-13. september 2018

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin.

Kurset finner sted på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Målgruppe: Fastleger, allmennmedisiner, arbeidsmedisiner, psykologer, behandlere i spesialisthelsetjenestens avdelinger for rus- og psykisk helvern, ansatte i NAV.
Læringsmål: Bedre samhandling og økt forståelse mellom primærhelsetjenesten og NAV. Bedre samhandling om psykiske lidelser og rusproblematikk.

KURSET ER FULLTEGNET OG PÅMELDING ER AVSLUTTET!

Årsmøtehelg 2018 i Geiranger

Møre og Romsdal legeforening inviterer for sjette gang til årsmøtehelg på hotell Union i Geiranger. De forrige samlingene har vært svært vellykket, og vi håper på ei god samling denne gangen også.

Påmeldingsfrist: 20. august 2018.

Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri

Møre og Romsdal legeforening ønsker velkommen til klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i Ålesund 31. oktober - 1. november 2018.

Læringsmål: 
Heve kompetansen blant fastleger, helstasjonsleger, barneleger og Lis leger i Bup i fagområde Barne- og ungdoms psykiatri . Rolleavklaring av hvem som gjør hva. Hvordan kan vi involvere pasienter til å mestre å leve med sine helseplager? Hvordan sikre gode overganger både inn – og ut av spesialisthelsetjenesten?  Gode overganger inn i voksenpsykiatrien? Hvordan ”oppdage” helseplagene tidlig nok? Hva er ”normalt” og hva skal behandles?  Hvordan sikre behandling på rett nivå? Hvordan kan vi forebygge?

Klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 24. og 25. mai i Molde.

Læringsmål: Økt kunnskap om ØNH-problemstillinger. Økt kunnskap i ØNH med vekt på otonevrologien, svimmelhet, tinnitus og nedsatt lydtoleranse, samt andre folkehelseutfordringer som søvnlidelser og allergi.
Foreleser: Dag Sunde er spesialist i ØNH-sykdommer ved Molde sjukehus og Nordisk forbedringsagent.

Påmeldingsfrist: 8. mai 2018.

Kurs i Helserett for leger (Gardermoen)

Møre og Romsdal legeforening inviterer med dette til to kurs: 
Helserett for leger og førerkortforskriftens helsekrav, hhv. fredag 6 april og lørdag 7. april.
Kursene arrangeres på Radisson Blu Airport Gardermoen for at det skal være mest mulig tilgjengelig for alle landets leger.

Kurs i førerkortforskriftens helsekrav (Gardermoen)

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger. 

Godkjenninger
Kurset er godkjent med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Kurset er søkt godkjent med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, psykiatri, indremedisin og generell kirurgi.

 

Kurs i Helserett for leger (Molde)

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger, jfr. godkjenninger. Kurset er avholdt flere ganger og har fått meget gode tilbakemeldinger.

Klinisk emnekurs i psykiatri

Vi ønsker velkommen til klinisk emnekurs i psykiatri for allmennlegar

Dato: 19. og 20. april 2018

Sted: Scandic Parken, Ålesund

Pris kr. 3300,- + dagpakke kr. 550,- pr. dag

Kurset er godkjent med 16 timer / kurspoeng.

Klinisk emnekurs i akuttmedisin

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin
Ålesund 12. –13. desember 2017
NTNU – Ålesund
, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Årsmøte 2017

Møre og Romsdal legeforening inviterer til årsmøte på Scandic Seilet, Molde, onsdag 30. august kl. 17:00.

Derfor er jeg lege - Å utgjøre en forskjell

Møre og Romsdal legeforening arrangerer landsstyremøte 2017 med spennende helsepolitisk debatt og valg. Vi vil utgjøre en forskjell og vi ønsker at dette skal bli det beste landsstyremøtet i Legeforeningen noensinne, sier Shruti Sharma, Møre og Romsdal legeforening.

Emnekurs i lindrande behandling, 8.–9. november 2017

Møre og Romsdal legeforening inviterer til emnekurs i lindrande behandling, 8.–9. november 2017 i Ålesund.

Klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 21.–22. september 2017 i Molde.

Kurset er fulltegnet. For å settes på venteliste send e-post til kenneth@kjelsnes.com.

Emnekurs i trygdemedisin, 22.–23. mars 2017

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til emnekurs i trygdemedisin. Første dag vil ta for seg lettere til moderate muskel- og skjelettplager og andre dag vil ta for seg lettere til moderate psykiske lidelser og rus. Kurset finner sted 22.–23. mars 2017 i Molde.

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 7.–8. juni 2017

Kurset blir arrangert for 14. gang og har fått gode tilbakemeldinger. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer. Denne gang åpner vi også for inntil 15 plasser for hjelpepersonell på legevakt som ikke er leger.

Klinisk emnekurs i ortopedi for allmennleger

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ortopedi for allmennleger, 2.–3. februar 2017 i Ålesund.

Helsekrav til førerkort – en innføring i nytt regelverk

Møre og Romsdal legeforening arrangerer kurs om nye helsekrav til førerkort, 18. november 2016 i Ålesund.

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 29.–30. november 2016

Kurset er fulltegnet. For å føre deg opp på venteliste, send e-post til kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no

Nytt kurs arrangeres 7.–8. juni 2017. Det åpnes for påmelding rett etter at dette kurset er ferdig.

Klinisk psykofarmakologi – for bruk i klinisk praksis

Møre og Romsdal legeforening arrangerer kurs i klinisk psykofarmakologi 2. september 2016 på Scandic Parken i Ålesund.

Kurs i normaltariffen, regnskap og skatt

Møre og Romsdal legeforening arrangerer kurs i normaltariffen, regnskap og skatt 1. september 2016 på Scandic Parken i Ålesund.

97 sider. Side 1 av 5