Nordland legeforening

Kampanjen "Gjør kloke valg" handler om å redusere utredning og behandling som pasienter har lite eller ingen nytte av. Målet er bedre og tryggere helsetjenester. Torsdag 30.8 kommer Ketil Størdal til Bodø for å informere og debattere.

I oktober inviteres tillitsvalgte i Midt-Norge og Nord-Norge til helsepolitisk konferanse i Kristiansund. Regionale planer, pasientsikkerhet og HMS, når leger gjør feil, konflikthåndtering og digitalisering er noe av det vi skal innom.Nord

I april i år var det lederskifte i Nordland Legeforening. Hedda Soløy Nilsen gikk av, og Margit Steinholt overtok som styreleder. Steinholt har ledet foreningen tidligere, og har også bakgrunn som ,konserntillitsvalgt i Helse Nord og styremedlem i Nordlandssykehuset HF.

Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.