Høsten har vært en spennende reise for Legeforeningens president Marit Hermansen. - Det å stå i 5 uker i samholdet som vi opplevde under streiken, ga inspirasjon og energi. 

Et kvart århundre før Torunn Janbu ble Legeforeningens første kvinnelige president, var allmennlege Åse Schrøder fra Bodø få stemmer fra å bli valgt. 

Nordland Legeforening innklaget firmaet Barnesak AS til legeforeningens Råd for legeetikk i oktober. I dag kom svaret. Legen som står bak firmaet får kritikk både for å utføre undersøkelser uten informert samtykke, og for å gi sakkyndige erklæringer som bygger på usikre metoder.

- Helsefolk har ytringsfrihet. De har plikt til å si fra om ting som kan være til skade for pasienten. Lojaliteten må ligge hos pasienten, ikke hos økonomisjefen, sa helseminister Bent Høie da han åpnet konferansen om helsejournalistikk i Oslo 5.9.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: