Nordland Legeforening innklaget firmaet Barnesak AS til legeforeningens Råd for legeetikk i oktober. I dag kom svaret. Legen som står bak firmaet får kritikk både for å utføre undersøkelser uten informert samtykke, og for å gi sakkyndige erklæringer som bygger på usikre metoder.

Mens ledelsen i Legeforeningen var i tvungen mekling diskuterte de tillitsvalgte den økende tillitskrisen mellom ledelse og ansatte på sykehus om bord på MS Finnmarken.

Nordland Legeforening inviterer til seminar om sistehjelp torsdag 25. august kl. 15.30 – 18.30 i Litteratursalen på Stormen Bibiliotek i Bodø. Her vil det formidles praktisk kunnskap om hvordan vi kan gi helhetlig omsorg til våre pasienter når livet går mot slutten.  

 

- Helsefolk har ytringsfrihet. De har plikt til å si fra om ting som kan være til skade for pasienten. Lojaliteten må ligge hos pasienten, ikke hos økonomisjefen, sa helseminister Bent Høie da han åpnet konferansen om helsejournalistikk i Oslo 5.9.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: