Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

59 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Steinholt ny leder i NLF

I april i år var det lederskifte i Nordland Legeforening. Hedda Soløy Nilsen gikk av, og Margit Steinholt overtok som styreleder. Steinholt har ledet foreningen tidligere, og har også bakgrunn som ,konserntillitsvalgt i Helse Nord og styremedlem i Nordlandssykehuset HF.

Helsepolitisk konferanse i Kristiansund

I oktober inviteres tillitsvalgte i Midt-Norge og Nord-Norge til helsepolitisk konferanse i Kristiansund. Regionale planer, pasientsikkerhet og HMS, når leger gjør feil, konflikthåndtering og digitalisering er noe av det vi skal innom.Nord

Ja til PCI i Bodø

Styret i Helse Nord vedtok i dag å etablere PCI-behandling på Nordlandssykehuset med oppstart i 2019. Kun ett av styremedlemmene stemte i mot. Det er ordfører Ida og nestleder Benjamin godt fornøyd med. 

Hedda ny leder i NLF

Som foretakstillitsvalgt på Nordlandssykehuset erfarte Hedda Soløy- Nilsen at kvalitet og pasientsikkerhet henger nøye sammen med gode og trygge arbeidsforhold. Nå skal hun lede Nordland Legeforening frem til våren.

Hanne Kvarenes er Nordlandsdoktern 2017

Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.

Stilling ledig som organisasjonssekretær

Nordland Legeforening har ledig stilling til en utadvendt og initiativrik person som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver og bidra til å utvikle foreningen videre. Hovedpilaren i stillingen er foreningens kursvirksomhet, og spesielt grunnkurs for allmennleger som Nordland Legeforening har arrangert i mer enn 20 år. 

Legeforeningen vil avvikle RHF-modellen

Legeforeningens ønsker en regional folkevalgt ledet spesialisthelsetjeneste, og at foretaksmodellen fjernes. Det foreslås vurdert to ulike modeller. En hybrid-modell med forvaltning på regionalt nivå og lokale foretak på det utførende nivå, og en ren forvaltningsmodell med forvaltningsmodell på begge nivåer.

Legeforeningen vil avvikle RHF-modellen

Legeforeningens ønsker en regional folkevalgt ledet spesialisthelsetjeneste, og at foretaksmodellen fjernes. Det foreslås vurdert to ulike modeller. En hybrid-modell med forvaltning på regionalt nivå og lokale foretak på det utførende nivå, og en ren forvaltningsmodell med forvaltningsmodell på begge nivåer.

Våren er fornyingens årstid

Da er våren som smått kommet til Nordland. Det er tid for fornying og vi kan så vidt skimte at enkelte trær har begynt å få nye blader. I naturen er fornying en prosess som går av seg selv, og som vi tar på som en selvfølge. Noe dør bort, andre ting blir større eller endrer form. Endring i vår egen verden er ikke like enkelt å få til, og kjennes ikke alltid like greit.

– Kvalitet handler om det relasjonelle

–Små kommuner har egne kvaliteter som ikke fanges opp på instrumentelle målinger. - Det rasjonelle er helt essensielt for å sikre god kvalitet på helsetjenestene.

Er livskriser den nye forkjølelsen?

Stein Erik Grytten tror livskriser er en av de viktigste grunnen til at folk er sykemeldt i dag. - Diagnoser har ofte lite med hvorfor de er borte fra jobb.

Fra NLF-nytt til Doktor i Nord

I 22 år har medlemmer i Nordland fått medlemsbladet i posten. Nå er det slutt. Men på doktorinord.no vil vi fremdeles ta pulsen på legeliv i nord. I denne artikkelen kan du lese litt om det som har skjedd og hva tidligere presidenter og styreledere sier om bladet og foreningen vår.

- Står støtt og samlet

Høsten har vært en spennende reise for Legeforeningens president Marit Hermansen. - Det å stå i 5 uker i samholdet som vi opplevde under streiken, ga inspirasjon og energi. 

Kunne blitt legeforeningens første kvinnelige president i 1979

Et kvart århundre før Torunn Janbu ble Legeforeningens første kvinnelige president, var allmennlege Åse Schrøder fra Bodø få stemmer fra å bli valgt. 

Kritikk til lege for alderstesting

Nordland Legeforening innklaget firmaet Barnesak AS til legeforeningens Råd for legeetikk i oktober. I dag kom svaret. Legen som står bak firmaet får kritikk både for å utføre undersøkelser uten informert samtykke, og for å gi sakkyndige erklæringer som bygger på usikre metoder.

- Økt tillitskrise etter streiken

Mens ledelsen i Legeforeningen var i tvungen mekling diskuterte de tillitsvalgte den økende tillitskrisen mellom ledelse og ansatte på sykehus om bord på MS Finnmarken.

- Legers lojalitet skal ligge hos pasientene

- Helsefolk har ytringsfrihet. De har plikt til å si fra om ting som kan være til skade for pasienten. Lojaliteten må ligge hos pasienten, ikke hos økonomisjefen, sa helseminister Bent Høie da han åpnet konferansen om helsejournalistikk i Oslo 5.9.

- Legers lojalitet skal ligge hos pasientene

- Helsefolk har ytringsfrihet. De har plikt til å si fra om ting som kan være til skade for pasienten. Lojaliteten må ligge hos pasienten, ikke hos økonomisjefen, sa helseminister Bent Høie da han åpnet konferansen om helsejournalistikk i Oslo 5.9.

Sistehjelp – når livet går mot slutten

Leger har en innebygd frykt for å gjøre for lite. Men når er nok nok?  Hva er en god pårørendesamtale? Hva har vi i sistehjelpskrinet, og hvordan håndterer vi eksistensiell sorg. 

Fastelegeordningen er under press

I april fylte fastlegeordningen 15 år. Det ble feiret i Tromsø med både tilbakeblikk og fremtidsdebatt. Norges mest populære, velfungerende og kostnadseffektive helsereform er under sterkt press og fastlegene er slitne.

59 sider. Side 1 av 3