Regionsutvalg Nord

For tiden er det ikke regionsutvalget i Nord-Norge i regi av Legeforeningen. Det jobbes med dette og skal være på plass til høsten.