Aller best trives jeg i de psykoterapeutiske rommene. Det er underkommunisert i vår medisinske kultur at samtale og samvær faktisk kan gjøre folk friske fra dødelige lidelser, sier Finn Skårderud, forfatter, professor, psykiater og direktør for Villa Sult, Oslo.

Psykiatri er fantastisk spennende og givende, både sett fra en klinisk hverdag og fra et forskningperspektiv. Jeg kan varmt anbefale faget, sier Ingrid Dieset, førsteamanuensis ved NORMENT, UiO og overlege Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål sykehus, OUS.

Hvem styrer egentlig helsepolitikken? Er det journalistene? Legene? Legemiddel-industrien? Konsulentene? Eller er det faktisk politikerne?
Oslo legeforening, Oslo Redaktørforening og Oslo Journalistklubb tar debatten om helse og journalistikk i Litteraturhuset mandag 5. september kl. 18.00.

Svein Aarseth er både allmennlege og arbeidsmedisiner og er kjent for å ha en arbeidskapasitet utover det vanlige. Han utstråler pålitelighet og hjelpsomhet, har stor integritet, er lyttende og jordnær, men beskrives samtidig av kollegaer som humørspreder.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: