Akershus legeforening og Oslo legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte i kantinen i Legenes hus 24. januar. Invitasjon er sendt ut pr mail til alle allmennleger i Oslo og Akershus, men alle medlemmer er velkommen. Se lenke til påmelding.

Oslo legeforening i samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum inviterer til åpent møte tirsdag 16. januar 2018 kl. 18:00-21:00 om "Sykehusplaner i Oslo-regionen. Vil de dekke befolkningens behov?"

Oslo legeforening inviterte til møte onsdag 11. oktober 2017 kl. 17.00-20.00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2 (inng. fra Christiana Torv).

På Oslo legeforenings årsmøte 22. august ble Kristin Hovland gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.
Det ble avholdt valg på styrets leder, 2 fritt valgte med vara, kurskomitémedlemmer, redaktør av Journalen, revisor og valgkomité.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: