Oslo legeforening inviterer til møte onsdag 11. oktober 2017 kl. 17.00-20.00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2 (inng. fra Christiana Torv).

På Oslo legeforenings årsmøte 22. august ble Kristin Hovland gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.
Det ble avholdt valg på styrets leder, 2 fritt valgte med vara, kurskomitémedlemmer, redaktør av Journalen, revisor og valgkomité.

Hun er tildelt prisen for sin store innsats ved Oslo legevakt. 

Velkommen til debatt torsdag 7. september kl. 18:00-20:00.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: