Oslo legeforenings medlemmer innkalles til årsmøte tirsdag 22. august kl. 18:00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv)

Medlemmer og ansatte i Legeforeningen inviteres med familie og venner til Oslo legeforenings tradisjonelle 17. mai arrangement kl. 12.00-14.00 i kantinen i Legenes hus.

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Utmerkelsen vil bli delt ut på vårt årsmøte 22. august 2017. Vi ber om forslag til kandidater.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: