I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Utmerkelsen vil bli delt ut på vårt årsmøte 22. august 2017. Vi ber om forslag til kandidater.

Rådet har en ganske uavhengig rolle, følger med på det som er dagsaktuelt og arrangerer også seminarer for fordypning i enkelte temaer. Bioetikk og etikk i idrettsmedisin er sannsynlig framtidige temaer, sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

Varsko om den norske modellen.
Åpent debattmøte mandag 13. mars kl. 18:00-20:00.

Etter selv å ha vært pasient med store, nesten uutholdelige smerter, forstår jeg pasientens situasjon bedre. Jeg er heldig som har kommet meg etter fallet fra treet i hagen for to år siden, sier Arne Laudal Refsum, avdelingsoverlege, Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: