Journalen

Medlemsblad for Oslo legeforening - utgis fire ganger i året. Redaktør er Per Helge Måseide.

Deadline for innlevering av stoff i 2015:
Nr. 1: 13. februar - Nr. 2: 22. mai - Nr. 3: 4. september - Nr. 4: 24. november.

Fra 25.9.2013 har Journalen egen nettside: fagbladetjournalen.no

Annonsere i Journalen:
Kontakt Media-AaMarketing, Ski. Tlf. 64 87 67 90/900 43 282. E-post: arne@aamedia.no

search

Periode

  • År: Måned:

74 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Journalen 1-2017

Journalen 4-2016

Journalen 3-2016

Journalen 2-2016

Journalen 1-2016

Journalen 4-2015

Journalen 3-2015

Journalen 2-2015

Journalen 1-2015

Journalen 4-2014

Journalen 3-2014

Journalen 2-2014

Journalen 1-2014

Journalen 4-2013

Journalen 3-2013

Fra 25.9.2013 har Journalen fått egen nettside: fagbladetjournalen.no

 

Journalen 2-2013

Journalen 1-2013

Journalen 4-2012

Journalen 3-2012

Journalen 2-2012

74 sider. Side 1 av 4

Journalen