Journalen 3-2013

Fra 25.9.2013 har Journalen fått egen nettside: fagbladetjournalen.no