Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

114 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Derfor er jeg lege - Målrettet ut fra genetisk variasjon

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Fastlegeordningens utfordringer

Akershus legeforening og Oslo legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte i kantinen i Legenes hus 24. januar. Invitasjon er sendt ut pr mail til alle allmennleger i Oslo og Akershus, men alle medlemmer er velkommen. Se lenke til påmelding.

Derfor er jeg lege - Vitenskap gir bedre helse

Jeg tror vi har viet for lite oppmerksomhet til det å velge ikke å bli behandlet. Vi vet ofte for lite om virkninger av behandling, og vi vet heller ikke nok om alternativet for pasienten ved ikke å bli behandlet. Det bør være et reelt valg ikke å bli behandlet, sier Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet.

Sykehusplaner i Oslo-regionen?

Oslo legeforening i samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum inviterer til åpent møte tirsdag 16. januar 2018 kl. 18:00-21:00 om "Sykehusplaner i Oslo-regionen. Vil de dekke befolkningens behov?"

Medlemsfordeler, sparing, investering, kjøp og salg av praksis

Oslo legeforening inviterte til møte onsdag 11. oktober 2017 kl. 17.00-20.00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2 (inng. fra Christiana Torv).

Kristin Hovland gjenvalgt som leder

På Oslo legeforenings årsmøte 22. august ble Kristin Hovland gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.
Det ble avholdt valg på styrets leder, 2 fritt valgte med vara, kurskomitémedlemmer, redaktør av Journalen, revisor og valgkomité.

Anne Kathrine Nore er årets Oslo-lege

Hun er tildelt prisen for sin store innsats ved Oslo legevakt. 

Hvilke helsepolitiske saker er viktigst for Oslos befolkning før Stortingsvalget?

Velkommen til debatt torsdag 7. september kl. 18:00-20:00.

Årsmøte med valg 22. august

Oslo legeforenings medlemmer innkalles til årsmøte tirsdag 22. august kl. 18:00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv)

17. mai i Legenes hus

Medlemmer og ansatte i Legeforeningen inviteres med familie og venner til Oslo legeforenings tradisjonelle 17. mai arrangement kl. 12.00-14.00 i kantinen i Legenes hus.

Derfor er jeg lege - Jakten på årsaken

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

OSLO-LEGEN 2017

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Utmerkelsen vil bli delt ut på vårt årsmøte 22. august 2017. Vi ber om forslag til kandidater.

Derfor er jeg lege - Vår plikt å behandle alle likt

Rådet har en ganske uavhengig rolle, følger med på det som er dagsaktuelt og arrangerer også seminarer for fordypning i enkelte temaer. Bioetikk og etikk i idrettsmedisin er sannsynlig framtidige temaer, sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

Er vi i ferd med å skrote den norske arbeidslivsmodellen?

Varsko om den norske modellen.
Åpent temamøte mandag 13. mars kl. 18:00-20:00.

Derfor er jeg lege - Forstår enkeltpasienters lidelse bedre

Etter selv å ha vært pasient med store, nesten uutholdelige smerter, forstår jeg pasientens situasjon bedre. Jeg er heldig som har kommet meg etter fallet fra treet i hagen for to år siden, sier Arne Laudal Refsum, avdelingsoverlege, Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

Derfor er jeg lege - Samtale og samvær som medisin

Aller best trives jeg i de psykoterapeutiske rommene. Det er underkommunisert i vår medisinske kultur at samtale og samvær faktisk kan gjøre folk friske fra dødelige lidelser, sier Finn Skårderud, forfatter, professor, psykiater og direktør for Villa Sult, Oslo.

Derfor er jeg lege - Gode møter med pasienter

Psykiatri er fantastisk spennende og givende, både sett fra en klinisk hverdag og fra et forskningperspektiv. Jeg kan varmt anbefale faget, sier Ingrid Dieset, førsteamanuensis ved NORMENT, UiO og overlege Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål sykehus, OUS.

Helsedebatten - ser vi hele bildet?

Hvem styrer egentlig helsepolitikken? Er det journalistene? Legene? Legemiddel-industrien? Konsulentene? Eller er det faktisk politikerne?
Oslo legeforening, Oslo Redaktørforening og Oslo Journalistklubb tar debatten om helse og journalistikk i Litteraturhuset mandag 5. september kl. 18.00.

Svein Aarseth er årets Oslo-lege

Svein Aarseth er både allmennlege og arbeidsmedisiner og er kjent for å ha en arbeidskapasitet utover det vanlige. Han utstråler pålitelighet og hjelpsomhet, har stor integritet, er lyttende og jordnær, men beskrives samtidig av kollegaer som humørspreder.

Dialogkonferanse om eldreomsorgen i Oslo

Er eldre mindre verdt i dagens samfunn?
Mandag 22. august kl. 1800, Wergeland, Litteraturhuset.

114 sider. Side 1 av 6

search

Spesialiteter

Emner