Oslo legeforeningen tar debatten og inviterer til åpent temamøte

Tema: Psykisk helsetjeneste på anbud. Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Dato: Tirsdag 22. november 2011 kl 18:00 – 21:00.

Vi viser teaterforestillingen:

"I morgen var jeg alltid en løve"


Monolog for tre kvinner
Av Arnhild Lauveng

Deretter har vi debatt hvor vi fokuserer på:

  • Hvorfor anbud?
  • Bestillerens rolle.
  • Vurdering av tilbud.
  • Konsekvenser for brukere/pasienter.
  • Konsekvenser for ansatte.

Arrangør: Oslo legeforening

Møteleder: Synnøve Bratlie, avtalespesialist psykiatri og tidl. leder i
Praktiserende spesialisters landsforening

Innledere:     
Lars Erik Flatø, direktør, Lovisenberg Diakonale sykehus
Tonje Østvold Byhre, Psykolog Oslo Hospital
Ivar Johansen, Oslo Bystyre SV           

Det er ingen servering ifm møtet, men husets kafe holder åpent.

Møtet er åpent for alle - Velkommen!