Om oss


 
 

Kristin Hovland
Leder
Tlf. 47 90 40 98   - Faks 23 10 92 44
E-post: kristin.hovland@legeforeningen.no  

 
 

Anita Ingebrigtsen
Konsulent
Tlf. 41 70 10 53 - Faks 23 10 92 44
E-post: anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no

 
Unni Brøter
Sekretær
Tlf. 41 70 10 52 - Faks 23 10 92 44
E-post: unni.broter@legeforeningen.no

Styret

member

Kristin Hildegard Hovland

Leder
Arbeidssted: Skanska Norge A/S

member

Aasmund Magnus Bredeli

Nestleder
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS

member

Even Holt

Medlem
Arbeidssted: Moloklinikken AS

member

Nina Skylv

Medlem

member

Kari Løhne

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS
Telefon: 22 11 77 58

member

Recep Øzeke

Medlem
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS
Telefon: 67 92 88 00
Privat mobil: 906 10 197
Privat telefon: 66 80 45 90
Privat e-post: roezeke@gmail.com

member

Gunnar Frode Olsen

Medlem
Arbeidssted: Kantarellen legesenter
Telefon: 23 49 67 40

member

Marit Johanne Aoude Kamøy

Medlem
Arbeidssted: Bydel Sagene, Oslo Kommune

member

Anniken Riise Elnes

Medlem
Arbeidssted: Kvinne- og barneklinikken - OUS

Oversikt styret i Oslo legeforening

Oversikt over aktiviteter som styremøter, medlemsmøter og kurs
(Alle styremøtene starter kl. 17.00):

Januar 16
Debattmøte i Litteraturhuset i samarbeid med Stiftelsen Medisinsk Museum vedr. sykehussituasjonen i Osloregionen.

Januar 18
Styremøte i Legenes hus

Januar 24
Felles møte – allmennleger i Oslo og Akershus om Fastlegeordningens utfordringer. Leder i Allmennlegeforeningen og jurist i JA-avdelingen holder innlegg.

Januar 30
"Damenes aften" i Legenes hus. Kvinnelig yngre leger og kvinnelige medisinstudenter er i invitert i forbindelse med #metoo-kampanjen.

Februar 15
Styremøte samt fellesmøte med styret i Akershus legeforening

Mars 15
Styremøte i Legenes hus

April 18
Styremøte i Legenes hus

Mai 17
Arrangement i Legenes hus for medlemmer kl 12:00 – 14:00.

Mai 22
Styremøte i Legenes hus

Mai 29 – 31
Landsstyremøte på Soria Moria

Juni 21
Styremøte i Legenes hus

August 21
Styremøte i Legenes hus

August 23
Årsmøte i Legenes hus

September 20
Styremøte i Legenes hus

Oktober 25-26
Styreseminar

November 22
Styremøte i legenes hus

Til kursoversikt.