Tildelt Dr Uvar Udnæs for hans bidrag for kollega i Østfold.

I samarbeid med pediatrisk avd. SØ ved seksjonsoverlege Marcus Schmidt og praksiskoordinator Benny Adelved inviterer kurskomiteen i Østfold legeforening til Klinisk emnekurs i pediatri

Kjære kollega. Vi er nå 55 påmeldte til årsmøteseminar. Her følger programmet.

Det er kommet tips til redaksjonen om fortsatt ledig plass på emnekurs i MUPS (Medisinsk uforklarte plager og symptomer). Viser til link i kurskatalogen.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Her finner du årsmeldingene til Østfold Legeforening (ØLF). I årsmeldingene kan du se hva lokalforeningen har jobbet med samt oppsummeringer og aktualitet fra de ulike yrkesforeningene.

Kan være nyttig om du lurer på hva som skjer...

Her kan du finne en kort liste over planlagte kurs i regi Østfold Legeforening. Du vil også finne dem nederst under "kalender"