Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni å opprette Primærmedisinsk forskningfond.

Legene i Rogaland ser viktigheten av å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og understøtte oppbyggingen av de lærerkreftene vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.


Kurskomitéen for Fonnaregionen, Rogaland legeforening, inviterer herved til
Emnekurs i endokrinologi, i Haugesund.

Det blir emnekurs i nevrologi 25.-26.9.2017 på Clarion Hotel Energy, Stavanger.

emnekurs i Ulands-/Tropemedisin i Ngaoundéré, Kamerun blir 2.-6.10.2017.

Bli oppdaterert innen de viktigste smittevernområdene som er nyttige i din legepraksis i Norge. Programmet blir en veksling mellom læring i sykehuset ved at man får sett sykdommer og behandlinger som er gjort og gjøres, kasuistikker og teoretisk gjennomgang av de viktigste områdene innen u-land/tropemedisin.

Kurset er adskilt fra ferieturen som begynner rett etter endt kurs.


Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: