Rogaland legeforening

Det blir emnekurs i Drift av legekontor 26.-27.9.2018 på Clarion Hotel Energy, Stavanger.

Det planlagte emnekurs i hodepine 7.-8.9.2018 må dessverre avlyses.

Det blir emnekurs i Chirurgia minor 24.-25.9.2018 på Clarion Hotel Energy, Stavanger.

Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni å opprette Primærmedisinsk forskningfond.

Legene i Rogaland ser viktigheten av å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og understøtte oppbyggingen av de lærerkreftene vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.


Ingen aktiviteter funnet