Paraplyen - nr. 1 2018

Tidsskriftet for Hordaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening. Her er siste utgave i sin heilhet - Paraplyen