Paraplyen - nr. 2 2018

Tidsskriftet for Hordaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening. Her er siste utgave i sin heilhet - Paraplyen