Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 14.–15. februar 2017 i Trondheim. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.

Kurset er fulltegnet. For å settes opp på venteliste sendes e-post til kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no.

Vi inviterer til førjulskafé med Leif Edward Ottesen Kennair på Litteraturhuset 6. desember kl. 19.

Kursserie om geriatri over fem kurskvelder i 2017.

Kurset er fulltegnet. Send e-post til kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no for å bli satt på venteliste.

Jeg trives godt med smågrupper, hvor jeg ser hver enkelt student og kan stille spørsmål tilbake, sier Jostein Halgunset, professor NTNU og overlege St Olavs hospital, sier Jostein Halgunset, professor i anatomi ved NTNU og overlege St. Olavs hospital.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: