Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til emnekurs i Helserett med
Cato Innerdal.

Dato: 6.-7. juni, kl. 08.30-16.45 begge dager.
Sted: Thon Hotell Prinsen, Trondheim

Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin, 18 tellende timer i etter- og videreutdanningen.
Dette er Sør-Trøndelag Legeforenings Årsmøtekurs. Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøtet i tilknytning til kurset onsdag 6. juni. Tid og sted for årsmøtet vil bli sendt ut senere.


Kursavgift kr. 3500 + obligatorisk dagpakke 540/dag, totalt kr. 4580.

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 15.–16. mai 2018 i Trondheim.
Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Kurset er godkjent som akuttmedisinkurs for legevaktsleger. Leger i kommuner som har søkt om støtte kan få dekket hele kursavgiften på kr. 5000 ved å henvende seg til sin kommune. Det samme gjelder avgiften for nettkurset.

NB! Deltagere MÅ gjennomføre et nettkurs på 7 timer før kursstart og ha med kursbevis på dette.
Link til nettkurset er her: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12  

Kun 1 plass ledig!

 

  

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vårmøte "Når lege-livet blir vanskelig" med foredragsholder Tron Svagård, leder for Villa Sana på Modum Bad. Møtet arrangeres i samarbeid med Trondheimsgruppa av Norges Kristelige Legeforening.

Tid og sted: torsdag 19. april kl. 19.30 i Rådhussalen på Biblioteket.

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vintercafé på Litteraturhuset (Sellanraa).

Torsdag 1. mars kl. 1900, med Hege Merakerås, Kjetil Karlsen og Christer Mjåset.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: