Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser inviterer til klinisk emnnekurs i spiseforstyrrelser.

Kurset er godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for Allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger
Tid:                                                 3. - 4. oktober 2018                            
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
Pris: Kursavgift kr. 1500 + kr. 1312 dagpakke for begge dager. Totalt kr. 2812,-
Overnatting: Kursdeltagere må ta kontakt med hotellet direkte når det gjelder overnatting. Vi har fått en pris på kr. 1340,- pr. rom. Oppgi hvilket kurs dere skal delta på for å få denne prisen
   

Program:

Dag 1

Hva:

Hvem:

09.30-10.15:

Introduksjon, inkl. kort om epidemiologi. Diagnose og utredning. AN, BN, overspisingslidelse.

 

10.30-11.15:

Hva er likt/ulikt for de ulike diagnosene. Tidlige tegn, etc.

 

11.30-12.15:

Barn/unge, voksne (risikofaktorer, hva er likt/ulikt, særlige hensyn).

 

12.15-13.15:

Lunsj

 

13.15-14.00:

Hva ser vi etter, og hva spør vi om, hvordan snakke om dette? Hva kan vi gjøre konkret (spiseliste, vektoppfølging, hjelpemidler, mm).

 

14.15-15.00:

Oppfølging over tid - hvordan følger vi "friske", hva slags senskader bør man være oppmerksom på?

 

15.15-16.00:

Hva slags behandling er vist å være effektiv? Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  Menn og SF. 

Henrik Lundh, psykologspesialist.

16.15-17.00:

= 7 timer

Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  

 

Dag 2

 

 

08.00-08.45:

Fertilitet, utfordringer, graviditet.

Trine Eik-Nes, ergoterapeut, PhD

09.00-09.45:

Regionalt pasientforløp.

Sylvi Haugnes Norang, overlege.

10.00-10.45:

Nasjonal retningslinje.

Sigrid Bjørnelv, overlege, PhD (RKSF).

11.00-11.45:

Somatikk, blodprøver og andre undersøkelser (hva, når, hvorfor).

 

11.45-12.30:

Lunsj

 

12.30-13.15:

Fastlegenes oppfølgingsansvar (med henvisning til de nye retningslinjene). Indikasjon for henvisning til spesialist. Hvor kan fastlegene henvende seg for råd og veiledning?

 

14.30-15.15:

TPH - når er det indikasjon for tvangsinnleggelse ved SF? 

 

15.30-16.15:

Å jobbe med kroppen. Psykodynamisk fysioterapi, når henvise? Hvorfor? Hva virker?

Kjersti Berg Hognes, spesialfysioterapeut.

16.30-17.15:

= 8 timer

Kasuistikk og veiledning i plenum. Oppsummering.

 

 

Fornavn
Etternavn
Fødelsdato
E-post
Fakturaadresse
Mobil