Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser inviterer til klinisk emnnekurs i spiseforstyrrelser.

Kurset er godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for Allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger
Tid:                                                 3. - 4. oktober 2018                            
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
Pris: Kursavgift kr. 1500 + kr. 1312 dagpakke for begge dager. Totalt kr. 2812,-
Overnatting: Kursdeltagere må ta kontakt med hotellet direkte når det gjelder overnatting. Vi har fått en pris på kr. 1340,- pr. rom. Oppgi hvilket kurs dere skal delta på for å få denne prisen
   

Program:

 

Dag 1

Hva:

9.30-10.15:

Introduksjon, inkl. kort om epidemiologi. Diagnose og utredning. AN, BN, overspisingslidelse.

10.30-11.15:

Hva er likt/ulikt for de ulike diagnosene. Tidlige tegn, etc.

11.30-12.15:

Barn/unge, voksne (risikofaktorer, hva er likt/ulikt, særlige hensyn).

12.15-13.15

Lunsj

13.15-14:

Hva ser vi etter, og hva spør vi om, hvordan snakke om dette? Hva kan vi gjøre konkret (spiseliste, vektoppfølging, hjelpemidler, mm).

14.15-15:

Oppfølging over tid - hvordan følger vi "friske", hva slags senskader bør man være oppmerksom på?

15.15-16:

Hva slags behandling er vist å være effektiv? Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  Menn og SF.  

16.15-17

= 7 timer

Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  

Dag 2

 

8-8.45:

Fertilitet, utfordringer, graviditet.

9-9.45:

Regionalt pasientforløp.

10-10.45:

Nasjonal retningslinje.

11-11.45:

Somatikk, blodprøver og andre undersøkelser (hva, når, hvorfor).

11.45-12.30:

Lunsj

12.30-13.15:

Fastlegenes oppfølgingsansvar (med henvisning til de nye retningslinjene). Indikasjon for henvisning til spesialist. Hvor kan fastlegene henvende seg for råd og veiledning?

14.30-15.15:

TPH - når er det indikasjon for tvangsinnleggelse ved SF? 

15.30-16.15:

Å jobbe med kroppen. Psykodynamisk fysioterapi, når henvise? Hvorfor? Hva virker?

16.30-17.15:

= 8 timer

Kasuistikk og veiledning i plenum. Oppsummering.

 

Fornavn
Etternavn
Fødelsdato
E-post
Fakturaadresse
Mobil