Geriatriforum 2017

Kursserie om geriatri over fem kurskvelder i 2017.

Kurset er fulltegnet. Send e-post til kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no for å bli satt på venteliste.

Geriatriforum 2017
Foto: Colourbox
Tid:
  • 26. januar 2017
  • 2. mars 2017
  • 27.april 2017
  • 14. september 2017
  • 16. november 2017

Alle dager fra kl. 16 til 20, inkl. pauser/middag.

Sted: Kursrom BS31 (Bevegelsessenteret) og GSU1 (Gastrosenteret, kun den 27.04.), St. Olavs Hospital, Trondheim
Godkjenninger:
  •  Allmennmedisin: 20 timer som emnekurs/klinisk emnekurs til videre- og etterutdanningen i fagområdet geriatri
  • Alders- og sykehjemsmedisin: 20 timer som klinisk emnekurs i fagområdet geriatri
Pris: 3650 kr. for fem kurskvelder (inkluderer 1250 kr. for kost frukt/kaffe og middag) 

Målgruppe

Leger under utdanning og spesialister i allmennmedisin, sykehjemsleger og andre interesserte leger.

Læringsmål

Oppdatering/refleksjon innen sentrale geriatriske emner. Dette er en kursserie som går kontinuerlig med 5 møter per år over samme lest. Ulike sentrale emner vil bli belyst gjennom forelesninger 3 x 45 min. (med rikelig tid til diskusjoner) samt 45 min. med refleksjoner/diskusjoner ut fra case som deltakerne eventuelt bringer med seg.

Program

26. januar (BS31)

Akutt funksjonssvikt hos eldre

Avdelingsoverlege Ingvild Saltvedt, avdeling for geriatri St. Olavs Hospital og overlege Trondheim kommune Tove Røsstad

2. mars (BS31)

Medisinbruk hos eldre og polyfarmasi

Overlege geriatri Ken Klaussen og overlege fra avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

27. april (GSU1)

Svimmelhet, øresus og nedsatt hørsel hos eldre

Overlege ØNH Håkon Arnesen og hørselskontakt i Trondheim kommune.

14. september (BS31)

Palliasjon og smertebehandling hos eldre

Fastlege Peder Broen og overlege Anne Kvikstad, seksjon lindrende behandling, St. Olavs Hospital

16. november (BS31)

Hjertesvikt hos eldre, diagnostikk og behandling hos multimorbide pasienter

Overlege Rune Mo, klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og sykepleier ved  Hjertesviktpoliklinikken

Kontakt

Kursleder Christine Karlsen, fastlege ved Vikhammer legekontor: christine.karlsen@vikhammerlegekontor.no

Påmelding

Kurset er fulltegnet. Send e-post til kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no for å bli satt på venteliste.

Fornavn
Etternavn
Fødelsdato
E-post
Fakturaadresse
Mobil