Til medlemsmøtet kommer Svein Lie og Sissel B Gundersen for å snakke om Fastlegeordningen. Møtet avholdes kl 19 i Konferansesenteret ST, Skien.

Tema i år er : "Hva kan lamme oss?" Pandemi og IKT-beredskap.

Tirsdag 28.02.17 KL 19:00. Konferansesenteret, Sykehuset Telemark, Skien.

Barthold Vonen og Gisle Roksund innleder om "Hvordan kan sykehuset samarbeide med fastlegene mht henvisninger?". Møtet avholdes kl 19 i Konferansesenteret, STHF, Skien.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: