Medlemsmøte tirsdag 28. mars på Scandic Ishavshotell

27. februar i år kom Rikslønnsnemnda med en skuffende kjennelse.

Medlemsmøte tirsdag 28. mars på Scandic Ishavshotell

Post nemnd - hva nå?
Høsten 2016 var "Akademikerne helse" i en fem uker lang streik i Helseforetakene. Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreide seg om vaktordningene til legene i sykehus. Hele Akademikerfellesskapet streiket for forsvarlig arbeidstid, kollektivt vern og medbestemmelse.

Akademikerne mener at arbeidstidsordninger må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, og ser Spekters forsøk på å fjerne de kollektive ordningene som et angrep på den norske modellen. Akademikerne helse fikk full støtte fra de andre hovedorganisasjonene i Norge – LO, Unio og YS – i tillegg til bred støtte i media og opinionen.

Er UNN i gang?
I UNN har vi hittil hatt begrenset erfaring med individuelle planer, men vi opplever stadig at ledere på ulike avdelinger ikke sørger for å involvere tillitsvalgte ved utarbeidelse av arbeidsplaner.

Legeforeningen frykter utbredt bruk av individuelle tjenesteplaner, med dertil hørende ulikheter i lønn og arbeidstid, noe som åpner for favorisering og forskjellsbehandling av kollegiet.

Noen av legene i UNN har allerede vært sine egne sommervikarer, ved at de har måttet ta igjen egne vakter i forbindelse med feriefravær. Hva skjer om det å dekke inn sitt eget fravær blir regelen – også resten av året?

Hvordan kan legene beskytte seg mot dette? Hva har Legeforeningen å stille opp med?
Fra Legeforeningen sentralt kommer presidenten Marit Hermansen, Ofs leder Jon Helle og assisterende direktør/sjefadvokat Frode Solberg. Kom du også! Sosialt og opplysende!

Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 19:00
Sted: Scandic Ishavshotell

Velkommen!
Hilsen Troms legeforening