Skalpellen


Nylig hadde jeg en nyttig samtale med en flott kollega. Hun hadde en fremragende medisinsk karriere.


Det er slik at vi fastleger ikke er sekretærer for spesialisthelsetjenesten, og vi er ikke en buffer for andre kommunale virksomheter. Våre tjenester finansieres av takstsystemet, og vi kan ikke gjøre ubetalt arbeide.


Howard Brody, allmennpraktiker og professor, i familiemedisin ved Universitetet i Texas publiserte i 2010 en artikkel i New England Journal of Medicine, der han fokuserte på økt forbruk og økte kostnader i medisinsk utredning og behandling.


Mandag 25. juni kom beskjeden mange av oss hadde fryktet: Det ble brudd i forhandlingene.


Fredag 15. juni hadde Troms legeforening sitt årsmøte, og denne gang ble både årsmøte, seminar og årsmøtemiddag avholdt på samme sted – Radisson SAS i Tromsø.


Helse Nord, UNN og Narvik Kommune inviterer til helsefaglig og helsepolitisk konferanse om fremtidens lokale helsetjeneste. Narvik er stedet å være disse dagene!


Uavhengig av om du skal bli UNNs neste sykehusdirektør (lykke til) eller ikke, skal vi alle lede. Små og store team. På en avdeling, en operasjonsstue, i en ambulanse eller på et legekontor.

Her finner du en oversikt over alle artiklene...