Vest-Agder Legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte og årsmøte for 2017.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen til Krutthuset på Lasaretthøgden på Odderøya onsdag 23/8 kl 18.00

Vi får besøk av Legeforeningens visepresident Jon Helle som blant annet vil snakke om legeforeningens politikk i forhold til foretaksstrukturen ved norske sykehus. 

Deretter avholdes årsmøte med valg av nye representanter til styret. 

Vi avslutter med medlemsfest og bespisning og ønsker medlemmer med ledsagere velkommen til hyggelig samvær. 

Saksdokumenter finnes ved å følge lenkene til høyre.

Budsjettforslag for 2018 legges ut i løpet av få dager. 

Vel møtt

Styret i Vest-Agder Legeforening

Kurskomiteen er nå på facebook. Følg fortløpende med på deres nyheter her

Vest-Agder legeforenings fond til etterutdannelse av leger ble opprettet i 1991.Fondet har ledige midler. 

Oppdatert 17.10.12

Presentasjoner fra avholdte kurs blir lagt ut på denne siden