Årsmøtet i 2017 ble arrangert i 7. september 2017 i Trondheim på Scandic Solsiden kl. 15-16.

Påfølgende sosialt program og årsmøtemiddag fant sted fra kl. 1800 på "Rockheim"

Årsmøtet ble som vanlig arrangert under årsmøtekurset som arrangeres i fellesskap med NORSAM 7.-8. september 2017.

Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.

Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: