Årsmøtet i 2018 blir arrangert 6. juni 2018 på Sem gjestegård i Asker. 

Påfølgende sosialt program og årsmøtemiddag finner sted etter årsmøtet

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Asker 6-7 juni 2018. Her finner du informasjon om kurset, og det er nå klart for påmelding.

Vi oppfordrer all russ og ungdom til å teste seg. Tester du deg, tar du vare på helsen din, sier legene Trine Aarvold og Elisabeth Kjølholdt.

KS brøt forhandlinger om særavtalen (SFS 2305) for leger i kommunene. Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges uendret for ett år.

Saken blir dermed behandlet i nemnd på et senere tidspunkt.

Ingen aktiviteter funnet