Dato: 1.-3. November 2014   Sted: Qatar

For mer informasjon se her.

BMJ lanserer i samarbeid med BASEM et tidsskrift med åpen tilgang, BMJ Open Sport & Exercise Medicine, som primært vil publisere kvalitetssikret internasjonal forskning på idrettsmedisin.

For å få tilgang, se her.

Tidsskriftet Norsk idrettsmedisin utlyser en pris som deles ut under Idrettsmedisinsk Høstkongress. Prisen går til førsteforfatter av beste kasuistikk som er innsendt som fritt foredrag til Høstkongressen innen 1.sept. 2014, eller er publisert i NIM i løpet av det siste året. For mer informasjon se her.

Nimi-prisen, som i år deles ut for 11.gang, deles ut til førsteforfatter av den beste publikasjonen i et internasjonalt tidskrift.

For mer informasjon se her.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: