Medlemmer av NIMF har kompetanse og interesse for skader som oppstår i idretten og idrettsmedisin generelt. Som interesseorganisasjon og representant for våre medlemmer, har foreningen fått henvendelse fra Idrettens Helsesenter (IHS) angående engasjement;  arbeid ved idrettsskadelegevakt.  Vi synes dette er positivt for våre medlemmer og oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med Idrettens Helsesenter:

Mail: knut@idrettshelse.no

Tlf: 90122970 (Knut Jæger Hansen)

Vi oppfordrer ellers tilsvarende legevakter med fokus på idrettsskader om å ta kontakt dersom det er ønske om at NIMF skal bidra til å gjøre et slikt behov kjent. 

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsmedisin i Norge utlyser fondsmidler.

For mer informasjon om utlysningen se her.

Veiledning til søknaden, se her.

 

NB! Søknadsfrist 15.september 2017.

Tid: 3.-5. nov 2017   Sted: Stavanger

For mer informasjon se her.

MHK Stavanger 2017 godkjent for tellende timer fra DNLF:

Allmennmedisin: godkjennes med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs iidrettsmedisin til videre- og etterutdanningen.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering ogspesialistenes etterutdanning.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Tid: 9.okt 2017   Sted: UBC, Ullevål Stadion, Oslo

Seminaret er obligatorisk for leger som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF).

Form mer informasjon se her.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: