Det ble avholdt årsmøte i NIMF 22.03.17, og NIMF har nå fått nytt styre:

Siri Bjorland, leder
Tone Grønmo, sekretær
Jørn Torjussen
Stig Heir
Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo 
Arne Haugli
Håvard Vinsne
Christine Holm Moseid, varamedlem
John Bjørneboe, varamedlem

Vi ønsker det nye styret lykke til!

Det ble på styremøte NIMF 18.januar 2017, fremmet forslag om at styret i NIMF utvides med en representant. For mer informasjon se her.

Tid: 4.mai 2017   Sted: UBC, Ullevål stadion, Oslo

For mer informasjon se her.

Sted: London   Dato: 28.april 2017

For mer informasjon se her