Alle frie foredrag som sendes inn til Idrettsmedisinsk Høstkongress 2015 er med i konkurranse om AlfaCare-prisen (tidligere Takeda Nycomed prisen) for beste frie foredrag. Frist for innsendig av abstract er 01.09.2015

Dato: 30.05.15    Sted: Høgskolen i Lillehammer

Sykehuset Innlandet Lillehammer, Oppland idrettskrets og Olympiatoppen Innlandet inviterer til en  idrettsmedisinsk temadag! For mer informasjon se her.

Nimi-prisen deles i år ut for 12.gang, og gis til førsteforfatter av den beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidskrift. For mer informasjon se her.

Nimi har også fått ny, flott logo!

Dato: 21.-25. september                Sted: Ullevål stadion

Målgruppe: leger og fysioterapeuter

For mer innformasjon og påmelding se her.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: