Antidoping Norge inviterer til seminar for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell.

Tid: 26.mai   Sted: UBC, Ullevål stadion, Oslo

For mer informasjon se her.

IOC arrangerer ´World Conference on Prevention of Ijury and Illness in Sports´.

Dato: Mars 2017,  Sted: Monakko

For mer informasjon se her.

Det var i år 9 søkere på midler fra Forskningsfondet. 2 prosjekter ble tildelt midler.

1. Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring, og Erik Ekker Solberg, Diakonhjemmet sykehus, ble tildelt midler til prosjektet " Hjertescreening av middelaldrende og eldre kvinner og menn som deltar i kondisjonskrevende trening og konkurranser".

2. Truls Martin Straume-Næsheim, Ahus, ble tildelt midler til prosjektet " Konservativ versus kirurgisk behandling av kronisk instabilitet av patella. En randomisert kontrollert studie".

Vi gratulerer!

Årets NIMI pris gikk til Ida Svege og Ulf Ekelund.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: