I denne utgaven av BJSM er mange av artiklene fra Norge, og Birgit Skarstein er på forsiden! Se her.

Det 10. European Sport Medicine - Congress of EFSMA - European Federation of Sports Medicine Associations  holdes i Portugal, Lisboa, 16.-18. November 2017.

For mer informasjon, se her.

Nimi-prisen, som i år deles ut for 14.gang, gis til førsteforfatter av den beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidskrift. For mer informasjon se her.

For å se referatet, se her.