Nimi arrangerer i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF) Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2 fra 17. – 21.september, og Avansert idrettsmedisinkurs trinn 3 fra 20.- 21. september i Oslo. 

Internasjonalt symposium om trening under svangerskap på Norges idrettshøgskole fredag 15 juni 2018. Inviterte foredragsholdere: Ruben Barakat, Mireille van Poppel, Wendy Brown og Tarja Kinnunen
 
For mer informasjon; www.nih.no/gravidesymposium

Tid: 24.mai 2018       Sted: Ullevål Stadion, Oslo

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FFI). Norsk Manuellterapeutforening NMF har også satt krav til antidopingkurs for sine medlemmer.

For påmelding se her.

Det er nå kommet revidert og forbedret forsikring for medlemmer av Den norske legeforeningen, og NIMF har jobbet for bedre forsikringsvilkår for dere som har planer om oppdrag for idretten i utlandet. Her kan du lese om forsikringsbeviset og om ansvarsforsikringen for medlemmer av Den norske legeforening.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: