Påmeldingen til idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2 for leger og fysioterapeuter er åpen.

Tid: 19.-23. sept   Sted: Oslo

For mer informasjon, se her.

I tillegg vil det bli arrangert kurs i Avansert Idrettsfysioterapi Trinn 3 i september. Påmeldingen starter i juni og mer info kommer

Antidoping Norge inviterer til seminar for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell.

Tid: 26.mai   Sted: UBC, Ullevål stadion, Oslo

For mer informasjon se her.

IOC arrangerer ´World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sports´.

Dato: Mars 2017,  Sted: Monakko

For mer informasjon se her. Foreløpig program ligger her.

Det var i år 9 søkere på midler fra Forskningsfondet. 2 prosjekter ble tildelt midler.

1. Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring, og Erik Ekker Solberg, Diakonhjemmet sykehus, ble tildelt midler til prosjektet " Hjertescreening av middelaldrende og eldre kvinner og menn som deltar i kondisjonskrevende trening og konkurranser".

2. Truls Martin Straume-Næsheim, Ahus, ble tildelt midler til prosjektet " Konservativ versus kirurgisk behandling av kronisk instabilitet av patella. En randomisert kontrollert studie".

Vi gratulerer!

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: