Dato: 17. desember 2015 kl. 8.30-17.00    Sted:NIMI, Ullevål stadion, Oslo

For mer informasjon og påmelding, se her.

Det var i år 9 søkere på midler fra Forskningsfondet. 2 prosjekter ble tildelt midler.

1. Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring, og Erik Ekker Solberg, Diakonhjemmet sykehus, ble tildelt midler til prosjektet " Hjertescreening av middelaldrende og eldre kvinner og menn som deltar i kondisjonskrevende trening og konkurranser".

2. Truls Martin Straume-Næsheim, Ahus, ble tildelt midler til prosjektet " Konservativ versus kirurgisk behandling av kronisk instabilitet av patella. En randomisert kontrollert studie".

Vi gratulerer!

Årets NIMI pris gikk til Ida Svege og Ulf Ekelund.

Alfa-care prisen gikk i til Stig Andersson og Hege Grindem.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: