Kjære medlemmer

NIMF innkaller til årsmøte onsdag 9. mars kl. 19.00 på Olympiatoppen.
Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må leveres til styret innen 19. januar 2016. Saker der det skal fattes vedtak, skal konkludere med "Forslag til vedtak".

Saker sendes til: Eva K. Birkelund, Kyhnsgt. 16, 2317 Hamar, event. evakbirk@gmail.com.

Det var i år 9 søkere på midler fra Forskningsfondet. 2 prosjekter ble tildelt midler.

1. Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring, og Erik Ekker Solberg, Diakonhjemmet sykehus, ble tildelt midler til prosjektet " Hjertescreening av middelaldrende og eldre kvinner og menn som deltar i kondisjonskrevende trening og konkurranser".

2. Truls Martin Straume-Næsheim, Ahus, ble tildelt midler til prosjektet " Konservativ versus kirurgisk behandling av kronisk instabilitet av patella. En randomisert kontrollert studie".

Vi gratulerer!

Årets NIMI pris gikk til Ida Svege og Ulf Ekelund.

Alfa-care prisen gikk i til Stig Andersson og Hege Grindem.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: