Bli medlem av foreningen innen 1. september og bli med i trekningen av 5 Littmann Classic III stetoskoper fra GYMO.

Husk å oppdatere e-postadressen din her på nettsidene!

Norsk medisinstudentforening har vært i kontakt med Helsedirektoratet angående mulige endringer av medisinstudiet i Polen og forvirring rundt autorisasjon og turnusordning i Norge etter endt studium.

ANSA fraråder nå norske studenter å studere medisin i Polen. Bakgrunnen er usikkerhet rundt hvorvidt disse studentene vil få autorisasjon etter endt studium, og dermed mulighet for å søke på norsk turnuslegejobb.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Hva skjer i ditt lokallag?

.