ANSA fraråder nå norske studenter å studere medisin i Polen. Bakgrunnen er usikkerhet rundt hvorvidt disse studentene vil få autorisasjon etter endt studium, og dermed mulighet for å søke på norsk turnuslegejobb.

Nmf er medlemsforening i IFMSA, den internasjonale føderasjonen for medisinstudentforeninger. Igjennom dette, har vi kontakt med mange foreninger for medisinstudenter i andre land. Dermed kan vi gi dere - våre medlemmer - muligheten til å delta på spennende kurs! 

Dagens finansieringssystem i helsevesenet og høyere utdanning gjør det vanskelig for helsestudenter å få god praksis i kommunene, og fører til nedprioritering av praksiskvalitet i helseforetakene. NSF Student og Norsk medisinstudentforening har sendt et åpent brev til departementene hvor vi foreslår tiltak for å forbedre vilkårene for praksisutdanningene, og inviterer til et samarbeidsmøte.

Nmf deltok på Legeforeningens landsstyremøte 24.-26. mai på Soria Moria hotell i Oslo. Delegasjonen bestod av Rasmus Bakken (Nmfs leder), Silje M. Korsvold, Ingrid Dyvik, Vivian Amundsen, Nabila Ali og Inger Heimdal Stenseng. Her oppsummerer vi noen av de viktigste sakene under landsstyremøtet, fra et Nmf-perspektiv.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Hva skjer i ditt lokallag?

.