Styret i Helse Nord vedtok i dag å etablere PCI-behandling på Nordlandssykehuset med oppstart i 2019. Kun ett av styremedlemmene stemte i mot. Det er ordfører Ida og nestleder Benjamin godt fornøyd med. 

Som foretakstillitsvalgt på Nordlandssykehuset erfarte Hedda Soløy- Nilsen at kvalitet og pasientsikkerhet henger nøye sammen med gode og trygge arbeidsforhold. Nå skal hun lede Nordland Legeforening frem til våren.

Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.

Nordland Legeforening har ledig stilling til en utadvendt og initiativrik person som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver og bidra til å utvikle foreningen videre. Hovedpilaren i stillingen er foreningens kursvirksomhet, og spesielt grunnkurs for allmennleger som Nordland Legeforening har arrangert i mer enn 20 år. 

Ingen aktiviteter funnet