Nordland legeforening

Kampanjen "Gjør kloke valg" handler om å redusere utredning og behandling som pasienter har lite eller ingen nytte av. Målet er bedre og tryggere helsetjenester. Torsdag 30.8 kommer Ketil Størdal til Bodø for å informere og debattere.

I oktober inviteres tillitsvalgte i Midt-Norge og Nord-Norge til helsepolitisk konferanse i Kristiansund. Regionale planer, pasientsikkerhet og HMS, når leger gjør feil, konflikthåndtering og digitalisering er noe av det vi skal innom.Nord

Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.

Styret i Helse Nord vedtok i dag å etablere PCI-behandling på Nordlandssykehuset med oppstart i 2019. Kun ett av styremedlemmene stemte i mot. Det er ordfører Ida og nestleder Benjamin godt fornøyd med. 

Ingen aktiviteter funnet