Velkommen til Norsams hjemmeside! Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin. 

Kurs G arrangeres i Bodø 24-27 september 2018. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011. Fondet er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.

Helserådet - nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid - har hatt økonomiske utfordringer og videre drift fremover er usikker. I samarbeid med Anders Smith har Norsk friluftsliv og Norsam sett på muligheter or å sikre fortsatt utgivelse.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Velkommen til Norsams hjemmeside. Her er en enkel veiviser for våre nettsider:

>>  Hjemmeside oversikt