Utvalg for rettspsykiatri inviterer til faglig møte i rettspsykiatri torsdag 20. oktober 2016, kl 15.45/16.30-20.00 i Legenes hus.

Tema for møtet er: Sakkyndige erklæringer og tvil.

Gjennom fokuserte tiltak reduserte Psykistrisk legevakt i Oslo andelen tvangsinnleggelser fra 80 til 42 prosent. Antallet innleggelser ble samtidig redusert med 43 prosent.

Data fra USA viser at psykiatere relativt hyppig mottar betydelige midler fra farmasøytisk industri (1). Hittil har det ikke vært enkelt å dokumentere at det samme gjelder i Norge. Et vedtak i den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) endrer på dette.

Det er nå åpnet for påmelding til tvangs-konferansen i november!

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for psykiatere.

er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Foreningen besvarer ikke henvendelser fra enkeltpersoner utenfor foreningen. Npf tilbyr ikke terapi og formidler heller ikke kontakt til terapeuter. Ved behov for psykisk helsehjelp, kontakt fastlege eller ring Mental helses hjelpetelefon: 116 123. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.

 Planen gjelder for perioden 2010-2015 og handler om «Mennesker som hjelper mennesker». Den peker på at psykiatriens viktigste virkemiddel er helsepersonell. I planen utfordres myndighetene på bemanningsnormer som trengs for å yte tjenester av god kvalitet og på satsning av det faglige innholdet.