Stipend til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (i henhold til spesialistreglene i psykiatri).

"25th European Congress of Psychiatry" i regi av EPA går av stabelen 1.-4. april 2017 i Italia. Innleveringsfristen for å sende inn abstract er forlenget til 20. oktober 2016.

Psykiatri er fantastisk spennende og givende, både sett fra en klinisk hverdag og fra et forskningperspektiv. Jeg kan varmt anbefale faget, sier Ingrid Dieset, førsteamanuensis ved NORMENT, UiO og overlege Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål sykehus, OUS.

Utvalg for rettspsykiatri inviterer til faglig møte i rettspsykiatri torsdag 20. oktober 2016, kl 15.45/16.30-20.00 i Legenes hus.

Tema for møtet er: Sakkyndige erklæringer og tvil.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for psykiatere.

er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Foreningen besvarer ikke henvendelser fra enkeltpersoner utenfor foreningen. Npf tilbyr ikke terapi og formidler heller ikke kontakt til terapeuter. Ved behov for psykisk helsehjelp, kontakt fastlege eller ring Mental helses hjelpetelefon: 116 123. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.