Det 93 kirugiske høstmøtet er i år frå 23-27.10.17. Ikkje gløym at fristen for innlevering av abstrakt er 15.9.17. Klikk her for påmeldingsinformasjon. For fyrste gong på 25 år er det ikkje på Holmenkollen og skal avholdast ved Lovisenberg Diakonale Høgskule i Oslo.

Peijas sjukehus ved Helsiniki Universistetssjukehus i lag med arbeidsgruppe i NUF inviterer til kurs i rekonstruksjon av urinvegane etter radikal cystektomi 22-23.11.17

Nytt nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft blei publisert 14.12.16

Odense 14-16 Juni 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: