Eldre legers forenings høstmøte avholdes 5.- 6. november 2017 på Soria Moria Hotell.

Eldre legers forenings vårmøte arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim 1.-3. juni 2018.

Artikkel i Utposten høsten 2016 – skrevet av Ragnhild Halvorsen.

Legeforeningens sentralstyre har besluttet at Legealmanakken ikke lenger skal produseres.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Styret i Eldre legers forening for perioden 01.09. 2015-31.08. 2017.

Anne Larsen, leder

Dersom en lege f.esk ønsker å melde seg inn i Elf gjør hun/han som følger.

Last opp vedleggene i pdf og excel.