Eldre legers forening

Eldre legers forenings vårmøte arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim 1.-3. juni 2018.

Nettsiden seniorpolitikk.no har som formål å synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Artikkel i Utposten høsten 2016 – skrevet av Ragnhild Halvorsen.