Styret i Eldre legers forening ønsker alle medlemmer de beste ønsker for julen og det nye året.

Legeforeningens sentralstyre har besluttet at Legealmanakken ikke lenger skal produseres.

Vårmøte til Eldre legers forening 2017 holdes på Lillehammer Hotell 9.-11. juni 2017.

Eldre legers forenings høstmøte ble avholdt på Soria Moria 6.-7. november.

Styret i Eldre legers forening for perioden 01.09. 2015-31.08. 2017.

Anne Larsen, leder

Dersom en lege f.esk ønsker å melde seg inn i Elf gjør hun/han som følger.

Last opp vedleggene i pdf og excel.