Nettsiden seniorpolitikk.no har som formål å synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Eldre legers forenings vårmøte arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim 1.-3. juni 2018.

Artikkel i Utposten høsten 2016 – skrevet av Ragnhild Halvorsen.

Legeforeningens sentralstyre har besluttet at Legealmanakken ikke lenger skal produseres.