Vårmøte til Eldre legers forening 2017 holdes på Lillehammer Hotell 9.-11. juni 2017.

Artikkel i Utposten høsten 2016 – skrevet av Ragnhild Halvorsen.

Legeforeningens sentralstyre har besluttet at Legealmanakken ikke lenger skal produseres.

Eldre legers forenings høstmøte ble avholdt på Soria Moria 6.-7. november.

Styret i Eldre legers forening for perioden 01.09. 2015-31.08. 2017.

Anne Larsen, leder

Dersom en lege f.esk ønsker å melde seg inn i Elf gjør hun/han som følger.

Last opp vedleggene i pdf og excel.