Nfas har på sitt årsmøte 6. mars i år behandlet saken om journalsystemene i pleie- og omsorgstjenesten.

Under Alders og sykehjemskonferansen 6. mars ble NFAS sitt årsmøte avholdt. 

Den 6. til 7. mars 2017 ble den fjerde nasjonale konferansen i alders og sykehjemsmedisin gjennomført. Årets tema var: DET GODE LIV: Glede, mestring og god behandling

Fra 1.3.2017 vil det være krav om at alle leger som er ansatt i sykehjem skal være spesialster eller under spesialisering. 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: