Velkommen til Nasjonal konferanse i alders og sykehjemsmedisin i Stavanger 12-13. mars 2018!

I anledning jubileet vil vi også arrangere et medlemsmøte tirsdag 17.oktober kl 19.30 Aker sykehus, Dagligstua i bygg 6. Adresse: Trondheimsveien 235, 0586 Oslo. 

Møtet er åpent for alle interesserte og vi ønsker innspill ogspørsmål til diskusjon fra de som kommer.

Viktig kronikk i Kommunal Rapport av Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege i Askøy, spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin og leder i NFAS.

Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Ordinært medlemskap er åpent for alle medlemmer av Den norske legeforening som arbeider med eller har interesse for alders- og sykehjemsmedisin. Det er mulig å bli assosiert medlem etter søknad, for utenlandske leger, personer fra andre yrkesgrupper og institusjoner.  

Kontingenten er 300 kroner i året.

Melde deg inn ved å sende en epost til medlem@legeforeningen.no

Oppgi: Navn og medlemsnummer i Legeforeningen. E-posten bør helst komme fra den som er registrert i din profil på www.legeforeningen.no

Merk: «Medlemskap i Nfas». Send gjerne kopi til: nfas.mail@gmail.com