Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høstmøte NFAI/Voksentoppseminaret 2018

Årest høstmøte vil bli arrangert sammen med Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer  på OUS.

Æresmedlemmer i NFAI

Kai-Håkon Carlsen og Aud Berstad

Tildeling av NFAIs forskningfond

NFAIs fondsstyre har bestemt seg

Aktuelle kurs høsten 2016

EAACI 2017

EAACI 2017 arrangeres 17.-21. juni i Helsinki, Finland 

Utlysning NFAIs Forskningsfond 2016

Søknadsfrist 15.05.16

Regler for kompetanseområdet i allergologi

Kompetanseområdet i allergologi er vedtatt!

En grundig rapport fra arbeidsgruppen ble grunnlag for å vedta en formalisering av kompetanseområde i allergologi.

8 sider. Side 1 av 1