Allergifrisk 2017

Allergifrisk 2017 er årets nasjonale konferanse for allergi. Meld deg på nå!

Allergifrisk 2017

Allergifrisk 2017 er årets norske allergikonferanse som samler NFAI, Helsedirektoratet, Regionale sentre for Astma, Allergi og Overfølsomhet, Voksentoppen og Norsk Sykepleiers faggruppe for Astma og Allergi. Den finner sted onsdag 22. november til torsdag 23. november i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. 

Denne konferansen omslutter NFAI sitt eget høstmøte, og generalforsamlingen vil finne sted i tilknytning til konferansen, onsdag 22.november kl 1645-1715.

Allergifrisk er GRATIS. Klikke her for å se program og melde deg på

https://helsedirektoratet.no/konferanser/allergifrisk

Her kan dere også melde dere på festmiddagen på Hotel Bristol, noe vi selvsagt vil oppfordre dere til!