Drammen Sportsklinikk søker en engasjert idrettslege til deltidsvirksomhet.

For mer informasjon ta kontakt på mail:

marius@drammensportsklinikk.no

Legeforeningens Avdeling for Jus- og arbeidsliv får regelmessig henvendelser fra idrettsleger som ønsker informasjon om hvilke forsikringer de er dekket av og hva de ulike ordningene omfatter. Her finner du informasjon.

Medlemmer av NIMF har kompetanse og interesse for skader som oppstår i idretten og idrettsmedisin generelt. Som interesseorganisasjon og representant for våre medlemmer, har foreningen fått henvendelse fra Idrettens Helsesenter (IHS) angående engasjement;  arbeid ved idrettsskadelegevakt.  Vi synes dette er positivt for våre medlemmer og oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med Idrettens Helsesenter:

Mail: knut@idrettshelse.no

Tlf: 90122970 (Knut Jæger Hansen)

Vi oppfordrer ellers tilsvarende legevakter med fokus på idrettsskader om å ta kontakt dersom det er ønske om at NIMF skal bidra til å gjøre et slikt behov kjent. 

Tid: 3.-5. nov 2017   Sted: Stavanger

For mer informasjon se her.

MHK Stavanger 2017 godkjent for tellende timer fra DNLF:

Allmennmedisin: godkjennes med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs iidrettsmedisin til videre- og etterutdanningen.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering ogspesialistenes etterutdanning.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: