Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

52 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Ny forbedret forsikring ferdigstilt

Det er nå kommet revidert og forbedret forsikring for medlemmer av Den norske legeforeningen, og NIMF har jobbet for bedre forsikringsvilkår for dere som har planer om oppdrag for idretten i utlandet. Her kan du lese om forsikringsbeviset og om ansvarsforsikringen for medlemmer av Den norske legeforening.

Invitasjon til kurs i regi av Exercise is Medicine Norge

For mer informasjon se her.

Årsberetning fra Exercise is Medicine Norge

For mer informasjon se her.

Innkalling til Årsmøtet 2018!

Dato: torsdag 15.mars. kl.19    Sted: Olympiatoppen Oslo. 

For mer informasjon se her.

Vinner av NIMs kasuistikkpris 2017

Vi gratulerer  Svein Kristiansen som vinner av NIMs kasuistikkpris 2017!

Forsikringer for idrettsleger

Legeforeningens Avdeling for Jus- og arbeidsliv får regelmessig henvendelser fra idrettsleger som ønsker informasjon om hvilkeforsikringer de er dekket av og hva de ulike ordningene omfatter. For mer informasjon se her.

Idrettslege søkes

Drammen Sportsklinikk søker en engasjert idrettslege til deltidsvirksomhet.

For mer informasjon ta kontakt på mail:

marius@drammensportsklinikk.no

Rekruttering av idrettsleger til nyopprettet Skadelegevakt/IHS

Medlemmer av NIMF har kompetanse og interesse for skader som oppstår i idretten og idrettsmedisin generelt. Som interesseorganisasjon og representant for våre medlemmer, har foreningen fått henvendelse fra Idrettens Helsesenter (IHS) angående engasjement;  arbeid ved idrettsskadelegevakt.  Vi synes dette er positivt for våre medlemmer og oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med Idrettens Helsesenter:

Mail: knut@idrettshelse.no

Tlf: 90122970 (Knut Jæger Hansen)

Vi oppfordrer ellers tilsvarende legevakter med fokus på idrettsskader om å ta kontakt dersom det er ønske om at NIMF skal bidra til å gjøre et slikt behov kjent. 

Idrettsmedisinsk høstkongress 2017

Tid: 3.-5. nov 2017   Sted: Stavanger

For mer informasjon se her.

MHK Stavanger 2017 godkjent for tellende timer fra DNLF:

Allmennmedisin: godkjennes med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs iidrettsmedisin til videre- og etterutdanningen.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering ogspesialistenes etterutdanning.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Spennende utgave av British Journal of Sports Medicine

I denne utgaven av BJSM er mange av artiklene fra Norge, og Birgit Skarstein er på forsiden! Se her.

Utlysning av NIMI-prisen 2017

Nimi-prisen, som i år deles ut for 14.gang, gis til førsteforfatter av den beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidskrift. For mer informasjon se her.

Referat fra årsmøte 2017.

For å se referatet, se her.

Nytt styre i NIMF!

Det ble avholdt årsmøte i NIMF 22.03.17, og NIMF har nå fått nytt styre:

Siri Bjorland, leder
Tone Grønmo, sekretær
Jørn Torjussen
Stig Heir
Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo 
Arne Haugli
Håvard Vinsne
Christine Holm Moseid, varamedlem
John Bjørneboe, varamedlem

Vi ønsker det nye styret lykke til!

Forslag til Generalforsamlingen NIMF 2017

Det ble på styremøte NIMF 18.januar 2017, fremmet forslag om at styret i NIMF utvides med en representant. For mer informasjon se her.

Sports Medicine and duty of care: winning at all costs

Sted: London   Dato: 28.april 2017

For mer informasjon se her

NIMF Jubileumsbok!

Leder NIM oktober 2016

For å lese lederen som omhandler proffboksing i Norge, se her.

Roald Bahr utnevnt til æresmedlem i NIMF!

Roald Bahr ble under Idrettsmedisinsk høstkongress utnevnt som det 8. æresmedlem i NIMF. Gratulerer Roald!

Roald Bahr er i godt selskap med Svein Oseid, Svein Nilsson, Inggard Lereim, Sverre Mæhlum; Lars Engebretsen, Fredrik S. Bendiksen og Lars Kolsrud.

Vinner av NIM- kasuistikkpris 2016

Vi gratulerer Dorthe Bro Strauss som vinner av NIM-kasuistikkpris i år.

Vinnere av AlfaCare-prisen 2016

Vi gratulerer Arnhild Bakken med 1. plass og Guro Pauck Bernhardsen med en flott 2.plass.

52 sider. Side 1 av 3