Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

63 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Konferanse for leger om forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

Tid: 15.-16.nov 2018   Sted: Gardermoen

For mer informasjon se her.

Antidopingseminar

Tid: 31.okt 2018   Sted: Ullevål stadion, Oslo

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FFI). Norsk Manuellterapeutforening NMF har også satt krav til antidopingkurs for sine medlemmer.

For mer informasjon se her.

Søke om å arrangere Idrettsmedisinsk Høstkongress 2020?

NIMF og FIFA ønsker et bredt engasjement for idrettsmedisin. Vi vil med dette invitere og oppfordre de tallrike idrettsfaglige miljøene i Norge til å søke om å få arrangere Idrettsmedisinsk Høstkongress 2020.Det forberedende arbeidet til IMHK 2020 starter etter årets høstkongress som avholdes 9.-11.november i Bergen. Ta gjerne uforpliktende kontakt med folk i styrene for NIMF og FIFA for nærmere informasjon om fremgangsmåte og premisser. Fristen for å søke er 15.oktober 2018.

Referat fra årsmøte 2018

For å lese referatet, se her.

Oppdragsavtale mellom lege og særforbund og rutiner for antidopingarbeid

Forslag til oppdragsavtale mellom lege og særforbund.

Rutiner for antidoping arbeid i Norges fotballforbund, se her.

Husk early bird fristen 1.sept til IMHK !

Idrettsmedisinsk høstkongress 2018 nærmer seg. Det er viktig å merke seg at early bird fristen er 1.sept! For mer informasjon se her.

7. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse

Tid: 29.-30. nov 2018   Sted: Clarion hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

For mer informasjon se her.

Idrettsmedisinsk høstkongress

Tid: 9.-11.november 2018    Sted: Bergen

For mer informasjon se her.

IMHK Bergen har fått godkjente timer for flere spesialiteter:
Allmennmedisin 25 t
Indremedisin 25 t
Fysikalskmedisin 25 t
Ortopedi 25
Pediatri 8 t

Avansert idrettsmedisin, trinn 3

Nimi arrangerer Avansert idrettsmedisin – trinn 3, 20.–21. september, i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF). 

Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritet mellom 1.–18. juni.

For mer info og påmelding: 

https://www.lhl.no/nimi/kurs/avansert-idrettsmedisin-trinn-3/

Norges skiforbund søker leger og fysioterapeuter

Norges skiforbund søker både leger og fysioterapeuter:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=120058606

Idrettsmedisinsk grunnkurs

Nimi arrangerer i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF) Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2 fra 17. – 21.september, og Avansert idrettsmedisinkurs trinn 3 fra 20.- 21. september i Oslo. 

Symposium om trening under svangerskap

Internasjonalt symposium om trening under svangerskap på Norges idrettshøgskole fredag 15 juni 2018. Inviterte foredragsholdere: Ruben Barakat, Mireille van Poppel, Wendy Brown og Tarja Kinnunen
 
For mer informasjon; www.nih.no/gravidesymposium

Antidopingseminar

Tid: 24.mai 2018       Sted: Ullevål Stadion, Oslo

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FFI). Norsk Manuellterapeutforening NMF har også satt krav til antidopingkurs for sine medlemmer.

For påmelding se her.

Ny forbedret forsikring ferdigstilt

Det er nå kommet revidert og forbedret forsikring for medlemmer av Den norske legeforeningen, og NIMF har jobbet for bedre forsikringsvilkår for dere som har planer om oppdrag for idretten i utlandet. Her kan du lese om forsikringsbeviset og om ansvarsforsikringen for medlemmer av Den norske legeforening.

Invitasjon til kurs i regi av Exercise is Medicine Norge

For mer informasjon se her.

Årsberetning fra Exercise is Medicine Norge

For mer informasjon se her.

Vinner av NIMs kasuistikkpris 2017

Vi gratulerer  Svein Kristiansen som vinner av NIMs kasuistikkpris 2017!

Forsikringer for idrettsleger

Legeforeningens Avdeling for Jus- og arbeidsliv får regelmessig henvendelser fra idrettsleger som ønsker informasjon om hvilkeforsikringer de er dekket av og hva de ulike ordningene omfatter. For mer informasjon se her.

Idrettslege søkes

Drammen Sportsklinikk søker en engasjert idrettslege til deltidsvirksomhet.

For mer informasjon ta kontakt på mail:

marius@drammensportsklinikk.no

Rekruttering av idrettsleger til nyopprettet Skadelegevakt/IHS

Medlemmer av NIMF har kompetanse og interesse for skader som oppstår i idretten og idrettsmedisin generelt. Som interesseorganisasjon og representant for våre medlemmer, har foreningen fått henvendelse fra Idrettens Helsesenter (IHS) angående engasjement;  arbeid ved idrettsskadelegevakt.  Vi synes dette er positivt for våre medlemmer og oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med Idrettens Helsesenter:

Mail: knut@idrettshelse.no

Tlf: 90122970 (Knut Jæger Hansen)

Vi oppfordrer ellers tilsvarende legevakter med fokus på idrettsskader om å ta kontakt dersom det er ønske om at NIMF skal bidra til å gjøre et slikt behov kjent. 

63 sider. Side 1 av 4