Forsikringer for idrettsleger

Legeforeningens Avdeling for Jus- og arbeidsliv får regelmessig henvendelser fra idrettsleger som ønsker informasjon om hvilke forsikringer de er dekket av og hva de ulike ordningene omfatter. Her finner du informasjon.