Idrettsmedisinsk grunnkurs

Idrettsmedisinsk grunnkurs

Nimi arrangerer i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF) Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2 fra 17. – 21.september, og Avansert idrettsmedisinkurs trinn 3 fra 20.- 21. september i Oslo. 

Medlemmer av FIFA og NIMF har førsteprioritet før 21. mai. Etter dette er påmeldingen åpen for fysioterapeuter, kiropraktorer og leger som ikke er medlemmer. Påmeldingen for trinn 3 starter i juni.

Det er søkt om godkjennelse for følgende spesialiteter og avventer svar fra Legeforeningen: Fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi og allmenmedisin

For mer info og påmelding:

Trinn 1: https://www.lhl.no/nimi/kurs/grunnkurs-idrettsmedisin-trinn1/

Trinn 2: https://www.lhl.no/nimi/kurs/idrettsmedisinsk-grunnkurs-trinn2/