Idrettsmedisinsk høstkongress 2017

Idrettsmedisinsk høstkongress 2017

Tid: 3.-5. nov 2017   Sted: Stavanger

For mer informasjon se her.

MHK Stavanger 2017 godkjent for tellende timer fra DNLF:

Allmennmedisin: godkjennes med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs iidrettsmedisin til videre- og etterutdanningen.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering ogspesialistenes etterutdanning.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.