Nytt styre i NIMF!

Det ble avholdt årsmøte i NIMF 22.03.17, og NIMF har nå fått nytt styre:

Siri Bjorland, leder
Tone Grønmo, sekretær
Jørn Torjussen
Stig Heir
Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo 
Arne Haugli
Håvard Vinsne
Christine Holm Moseid, varamedlem
John Bjørneboe, varamedlem

Vi ønsker det nye styret lykke til!