Symposium om trening under svangerskap

Symposium om trening under svangerskap

Internasjonalt symposium om trening under svangerskap på Norges idrettshøgskole fredag 15 juni 2018. Inviterte foredragsholdere: Ruben Barakat, Mireille van Poppel, Wendy Brown og Tarja Kinnunen
 
For mer informasjon; www.nih.no/gravidesymposium