Utlysning av NIMI-prisen 2017

Utlysning av NIMI-prisen 2017

Nimi-prisen, som i år deles ut for 14.gang, gis til førsteforfatter av den beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidskrift. For mer informasjon se her.