Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Norsk Idrettsmedisinsk Forening.

Medlemsskapet koster kr. 750,- årlig, og inkluderer abonnement på NIM (Norsk Idrettsmedisin) og Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (NB! Gjelder kun fram til 01.01.18) Studenter betaler kun kr. 150,- Du må være medlem av Den norske legeforening. Bare i helt spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra dette.

For å bli medlem kan du gå til "Endre profil" når du er innlogget. Her kan du gå til fanen for foreningen og velge å knytte deg til Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet. Ditt medlemsskap er da automatisk registrert i løpet av kort tid. Ved problemer kan du sende en mail til medlem@legeforeningen.no