Våre kollegaer i Tønsberg har månedens kasus - krevende ØH-EVAR.  Godt samarbeid og godt håndtverk, lekkert lagt frem i Prezi-format. Presentasjonen finner du her. Takk til Jørg Geisler et al!

NFIR har nå utvidet mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering. NFIR håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Ulrik Carling et al kommer denne måneden med et fint kasus - rett fra leveren. Presentasjonen finner du under overskriften Case of the month.Årets høstmøte går tradisjon tro av stabelen på Hotell Klubben i Tønsberg 31.august - 1. september. Vi håper på minst like god oppslutning som i fjor! 

Annonser