I forbindelse med NFIRs 20-års jubileum nedtegnet vårt rykende ferske æresmedlem fra 2016, Staal Hatlinghus, litt om stiftelsen av NFIR. Interessant lesning om vår nære historie, og om gode kollegaer som brant for sitt fag. 

Hjerneslag er også intervensjonsradiologi! Gå inn på www.hjerneslag.no for påmelding og informasjon.

Her er endelig program for årets høstmøte i Tønsberg 1.-2. september. Programmet er variert, med en blanding av egne og eksterne foredragsholdere. Vi håper på stor deltakelse fra intervensjonister, LIS og radiografer.

Under årets høstmøte arrangeres generalforsamling i NFIR med oppstart etter det faglige programmet torsdag 1. September kl. 16.30-18.00. Denne sesjonen vil bl.a. inneholde lederens årsmelding (se under), budsjett og utnevning av æresmedlemmer.

Det er ingen i styret som står på valg, men det skal velges ny valgkomite.

Styret foreslår en endring i foreningens lover som det skal stemmes over: Paragraf 5, avsnitt 4, foreslått endres til:"Samtlige styremedlemmer velges for 2 år, og kan gjenvelges maksimalt 2 ganger"

 Her kan du lese årsberetningen 2015-2016

 

 

 

 

 

Annonser

Norsk forening for intervensjonsradiologi deler hvert år ut et reisestipend. Statuttene for tildeling av dette stipendet er angitt nedenfor.