Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

41 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Case of the month mars 2017

Våre kollegaer i Tønsberg har månedens kasus - krevende ØH-EVAR.  Godt samarbeid og godt håndtverk, lekkert lagt frem i Prezi-format. Presentasjonen finner du her. Takk til Jørg Geisler et al!

NFIRs fond: nye muligheter!

NFIR har nå utvidet mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering. NFIR håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Case of the month februar 2017

Ulrik Carling et al kommer denne måneden med et fint kasus - rett fra leveren. Presentasjonen finner du under overskriften Case of the month.Påmelding NFIR høstmøte 2017

Årets høstmøte går tradisjon tro av stabelen på Hotell Klubben i Tønsberg 31.august - 1. september. Vi håper på minst like god oppslutning som i fjor! 

NFIRs barndom - om stiftelsen av vår forening

I forbindelse med NFIRs 20-års jubileum nedtegnet vårt rykende ferske æresmedlem fra 2016, Staal Hatlinghus, litt om stiftelsen av NFIR. Interessant lesning om vår nære historie, og om gode kollegaer som brant for sitt fag. 

6. nasjonale konferanse om hjerneslag

Hjerneslag er også intervensjonsradiologi! Gå inn på www.hjerneslag.no for påmelding og informasjon.

Endelig program for NFIR 2016 høstmøte

Her er endelig program for årets høstmøte i Tønsberg 1.-2. september. Programmet er variert, med en blanding av egne og eksterne foredragsholdere. Vi håper på stor deltakelse fra intervensjonister, LIS og radiografer.

Årsberetning 2016 og innkalling til generalforsamling 2016

Under årets høstmøte arrangeres generalforsamling i NFIR med oppstart etter det faglige programmet torsdag 1. September kl. 16.30-18.00. Denne sesjonen vil bl.a. inneholde lederens årsmelding (se under), budsjett og utnevning av æresmedlemmer.

Det er ingen i styret som står på valg, men det skal velges ny valgkomite.

Styret foreslår en endring i foreningens lover som det skal stemmes over: Paragraf 5, avsnitt 4, foreslått endres til:"Samtlige styremedlemmer velges for 2 år, og kan gjenvelges maksimalt 2 ganger"

 Her kan du lese årsberetningen 2015-2016

 

 

 

 

 

Case of the month august 2016

Frode Johannessen og Sumit Roy deler et interessant nevro-kasus med oss. Takk til SUS for godt bidrag. Les og lær nevrointervensjon!

NFIR høstmøte 2016

Case of the month juni 2016

Lars Olav Homen og Tord Stener Letting fra Sykehuset Østfold bidrar med fint emboliseringskasus for sommermåneden juni. I tillegg inspirerer de oss til å ta EBIR eksamen.

Inspirerende reiseskildring

Kollega Ulrik Carling har vært på onkologisk emboliserings-turne i USA! Her kan du lese en inspirerende beretning om besøk på to av USAs mest velrenomerte onkologiske sentra. Ulrik har forbilledlig tatt initiativ og reist ut i verden for å lære. Og formidler det fint til oss i denne artikkelen. Til etterfølgelse!

Case of the month mai 2016

Jon Egge fra Haugesund bidrar med fint emboliseringskasus for mai måned.

NFIR høstmøte 2016

NFIR arrangerer høstmøte 2016 1. og 2. september i Tønsberg. Påmelding på epost  til nora_trasti@icloud.com. Samtidig innbetaling av kursavgift på konto 6219.09.07576. Radiolog spesialister 1000kr, LIS 750kr, radiografer 500kr. Reservasjon av hotellrom: epost til anita.nordby@choice.no (merk epost med NFIR høstmøte) eller til hennes mobil 90203001.

Case of the month april 2016

For april bidrar St. Olav og Tommy Hammer med fin kasuistikk. Les og lær om forbilledlig endovasculær håndtering av livstruende abdominalblødning!

Ny case of the month

NFIR ønsker alle medlemmer et forsinket godt nytt år! Solen vender tilbake, og det er lyst til og fra jobb. Men om kvelden er det fortsatt mørkt, og da er det tid for fordypning i en ny case of the month!

NFIR på Facebook

Vi har nå fått vår egen NFIR gruppe på Facebook. Gruppen er lukket, det vil si at kun medlemmer av gruppen kan se innholdet. Alle NFIRs medlemmer ønskes velkommen i denne gruppen. Gå inn på Facebook og søk om medlemskap. Nora Trasti, intervensjonist og Faebook-spesialist på UNN har opprettet gruppen, og vil godkjenne NFIRs medlemmer inn i Facebook-gruppen.

 

Vellykket høstmøte i Tønsberg

Over 40 intervensjonsradiologer deltok på vellykket høstmøte i regi av NFIR.

Kasuistikk serie på vår hjemmeside

Annenhver måned legger vi ut en ny kasuistikk fra NFIRs medlemmer.

Høstmøte 8.-9. september 2015

arrangeres på Quality Hotel Klubben, Nedre Langgate 49, 3126 Tønsberg, tlf: 33 35 97 00.

41 sider. Side 1 av 3