Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

47 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Julenummer 2017!

Våre gode kollegaer i Fredrikstad serverer i år fint julenummer, med rubor, calor og sang! Listen legges nå høyt for SUS, som står for case-of-the-month-tur i februar!NFIR-styret ønsker alle medlemmer en lun endovasculær adventstid. Takk til Fredrikstad / Kalnes for årets julenummer!

Case of the month november 2017

Jon Egge fra Haugesund har laget en fin kasuistikk om behandling av fokalt aneurysme i aorta.

4. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen

Se program og påmelding på www.hjertetoghjernen.no

Diplom til NFIRs æresmedlemmer på høstmøtet

Våre fire æresmedlemmer fikk utdelt diplom under årets høstmøte i Tønsberg.  De utnevnte bidro tilbake med artige foredrag om foreningens tidlige år, og med kuriøse historier under festmiddagen. Les mer om æresmedlemmens bidrag til NFIR og deres yrkeskarriere under egen fane oppe til høyre på siden.

NFIR årsmelding 2016-2017

Vår leder Knut Haakon Stenseth har forfattet årsmelding for NFIR 2016-2017

Case of the month mai 2017

Våre kollegaer Pat Manoharan og Eric Zimmermann på Hamar viser i månedens kasus at de kvalifiserer for tittelen grenspesialister. Fint case om bilateral iliac branched stentgraft!

Påmelding og program NFIR høstmøte 2017

Årets NFIR høstmøte går av stabelen på Hotell Klubben i Tønsberg 31.august - 1. september. Nå foreligger programmet! Det blir flere internasjonale forelesere om vasculær og non-vasculær intervensjon. Se lenke oppe til høyre på siden.

Case of the month mars 2017

Våre kollegaer i Tønsberg har månedens kasus - krevende ØH-EVAR.  Godt samarbeid og godt håndtverk, lekkert lagt frem i Prezi-format. Presentasjonen finner du her. Takk til Jørg Geisler et al!

NFIRs fond: ny søknadsfrist og nye muligheter!

NFIR har nå utvidet mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering. NFIR håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Case of the month februar 2017

Ulrik Carling et al kommer denne måneden med et fint kasus - rett fra leveren. Presentasjonen finner du under overskriften Case of the month.NFIRs barndom - om stiftelsen av vår forening

I forbindelse med NFIRs 20-års jubileum nedtegnet vårt rykende ferske æresmedlem fra 2016, Staal Hatlinghus, litt om stiftelsen av NFIR. Interessant lesning om vår nære historie, og om gode kollegaer som brant for sitt fag. 

6. nasjonale konferanse om hjerneslag

Hjerneslag er også intervensjonsradiologi! Gå inn på www.hjerneslag.no for påmelding og informasjon.

Endelig program for NFIR 2016 høstmøte

Her er endelig program for årets høstmøte i Tønsberg 1.-2. september. Programmet er variert, med en blanding av egne og eksterne foredragsholdere. Vi håper på stor deltakelse fra intervensjonister, LIS og radiografer.

Årsberetning 2016 og innkalling til generalforsamling 2016

Under årets høstmøte arrangeres generalforsamling i NFIR med oppstart etter det faglige programmet torsdag 1. September kl. 16.30-18.00. Denne sesjonen vil bl.a. inneholde lederens årsmelding (se under), budsjett og utnevning av æresmedlemmer.

Det er ingen i styret som står på valg, men det skal velges ny valgkomite.

Styret foreslår en endring i foreningens lover som det skal stemmes over: Paragraf 5, avsnitt 4, foreslått endres til:"Samtlige styremedlemmer velges for 2 år, og kan gjenvelges maksimalt 2 ganger"

 Her kan du lese årsberetningen 2015-2016

 

 

 

 

 

Case of the month august 2016

Frode Johannessen og Sumit Roy deler et interessant nevro-kasus med oss. Takk til SUS for godt bidrag. Les og lær nevrointervensjon!

NFIR høstmøte 2016

Case of the month juni 2016

Lars Olav Homen og Tord Stener Letting fra Sykehuset Østfold bidrar med fint emboliseringskasus for sommermåneden juni. I tillegg inspirerer de oss til å ta EBIR eksamen.

Inspirerende reiseskildring

Kollega Ulrik Carling har vært på onkologisk emboliserings-turne i USA! Her kan du lese en inspirerende beretning om besøk på to av USAs mest velrenomerte onkologiske sentra. Ulrik har forbilledlig tatt initiativ og reist ut i verden for å lære. Og formidler det fint til oss i denne artikkelen. Til etterfølgelse!

Case of the month mai 2016

Jon Egge fra Haugesund bidrar med fint emboliseringskasus for mai måned.

NFIR høstmøte 2016

NFIR arrangerer høstmøte 2016 1. og 2. september i Tønsberg. Påmelding på epost  til nora_trasti@icloud.com. Samtidig innbetaling av kursavgift på konto 6219.09.07576. Radiolog spesialister 1000kr, LIS 750kr, radiografer 500kr. Reservasjon av hotellrom: epost til anita.nordby@choice.no (merk epost med NFIR høstmøte) eller til hennes mobil 90203001.

47 sider. Side 1 av 3