Påmelding NFIR høstmøte 2017

Årets høstmøte går tradisjon tro av stabelen på Hotell Klubben i Tønsberg 31.august - 1. september. Vi håper på minst like god oppslutning som i fjor! 

Påmelding NFIR høstmøte 2017

Elektronisk påmelding og bestilling av hotellrom for både deltakere og utstillere foregår her. Tidlig fugl påmeldingsavgift før 18. juni! Program og nærmere detaljer kommer senere.