Norsk forening for palliativ medisin

22.03.18: Konferansen er nå fullbooket. For spørsmål eller for å bli satt på venteliste, ta kontakt på post@kongress.no

Vi minner om frist for innsendelse av abstracts til foredrag og postere som er 1. april 2018.

NFPM gjentar suksessen fra 2017 med gode kollegaer, faglig påfyll og mental rekreasjon i vakre og vinterlige omgivelser på Røros.

Kurset i 2017 var fulltegnet og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne, med et unisont ønske om gjentagelse. Styret har derfor besluttet å etablere dette som en fast kursserie hvert annet år, og det neste kurset vil finne sted på Røros hotell 15. – 17. mars  2019.

Nye kurs i Palliativ behandling av kreftpasienter ved UiO:

Den 20. desember 2017 fikk helseminister Bernt Høie overlevert NOU 2017: 16: "På liv og død- palliasjon til alvorlig syke og døende"

Ingen aktiviteter funnet

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Nytt medlemsbrev er kommet juni-18! GOD SOMMER!

Dr. Bollig i Sønderborg, Danmark gjør oppmerksom på LEDIG STILLING som overlege i Palliativ medisin. Muligheter for forskning til PhD i 50%.
Mrk. kort søknadsfrist! Link: https://shar.es/anJDrZ

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 350,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Endre Røynstrand  Skiferveien 6  4823 Nedenes.

Nytt fra 2016 er at man også kan betale via VIPPS: I søkefeltet skriver du 39815 eller Norsk Foreining for Palliativ Medisin. Husk å skrive navnet ditt som melding.

Vi prøver aktivt å arbeide for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM har i vår sendt inn 5 høringssvar.