Takk for gode dager i Bodø! Flotte foredrag både i plenum og i parallellsesjoner. Konferansen var godt organisert og lokal komité, hovedkomité, samt vitenskapelig komité kan alle klappe seg på skulderen for et vel gjennomført arrangement. 

Onkologisk Forum arrangeres i Bergen 15. og 16. november 2018.

For påmelding og program: https://onkologiskforum.org/
PÅMELDINGEN ER ÅPNET!

Norsk Forening for Palliativ Medisin vil også i år ha egen paralellsesjon - program kommer snart.

I forbindelse med forumet, utlyses to forskerpriser som også kan være aktuelle for våre medlemmer: Kolbjørn Brambanis forskerpris og Ung Forsker 2018 (ref. vedlegg)

Årsmøtet 2018 ble avholdt torsdag 13. september 2018 kl. 16.45 - 18.00 på Scandic Hotel Havet, Bodø. Det var et godt oppmøte, og møtet forløp i god stemning. Av viktige saker kan nevnes følgende...

 

 

 

Den 20. desember 2017 fikk helseminister Bernt Høie overlevert NOU 2017: 16: "På liv og død- palliasjon til alvorlig syke og døende"

Ingen aktiviteter funnet

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Se liste med linker under her:

 

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 350,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Endre Røynstrand  Skiferveien 6  4823 Nedenes.

Nytt fra 2016 er at man også kan betale via VIPPS: I søkefeltet skriver du 39815 eller Norsk Foreining for Palliativ Medisin. Husk å skrive navnet ditt som melding.

Vi prøver aktivt å arbeide for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM har i vår sendt inn 7 høringssvar.